×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 10.06.2021 | Viewers 185
Salary :
เงินเดือน
30,001 - 40,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Nakhon Pathom
นครปฐม

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
5 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 50 years old
อายุไม่เกิน 50 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Night shift :
ตำแหน่งงานกะดึก
No
ไม่ใช่
Job Qualifications
ข้อกำหนด
1. เพศชายหรือหญิง
2. อายุไม่เกิน 45 ปี
3. วุฒิการศึกศา ระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี
4. มีประสบการณ์งานบัญชี อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
5. สามารถทำงานในสภาวะกดดันได้
6. มีความละเอียด รอบคอบ สามารถเรียนรู้งานได้ไว และมีทักษะการติดต่อประสานงานได้ดี
7. สามารเดินทางมาปฏิบัติงาน ณ จ.นครปฐมได้
8. หากมีประสบการณ์ PMS Smart Finder จะพิจารณาเป็นพิเศษ
Job Details
รายละเอียดงาน
1. บริหารจัดการควบคุมกระบวนงานทางการเงินและบัญชี เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายบริษัท
2. จัดทำรายงานการทางเงินต่างๆ เช่น งบดุล งบกำไรขาดทุน รวมถึงรายงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งปิดบัญชีได้อย่างถูกต้อง และตรงตามเววลา เพื่อเสนอให้กับฝ่ายบริหาร
3. สามารถวางแผนด้านภาษี พร้อมทั้งให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์
4. จัดทำรายงานกระแสเงินหมุนเวียน เพื่อนำเสนอโอกาสและความเป็นไปได้ และแนะนำทางเลือกในการจัดหาเงินทุน
5. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การทำงานเป็นไปด้วยความสะดวกและราบรื่น
6. วางแผนควบคุม และตรวจสอบการจัดทำบัญชี ภาษี ได้อย่างถูกต้อง
7. รับผิดชอบ ดูแล และบริหารทีมงาน 3-4 คน ให้เป็นไปตามเป้าหมาย
Welfare
สวัสดิการ
1. ประกันสังคม
2. Service Charge Float Rate
3. วันหยุด 8 วัน/เดือน
4. วันหยุดพักผ่อนประจำปี 6-10 วัน/ปี ตามอายุงาน
5. วันหยุดนักขัตฤกษ์ 17 วัน/ปี
6. ประกันสุขภาพ (แบบกลุ่ม)
7. สว้สดิการช่วยเหลือพนักงาน กรณีเจ็บป่วย หรือเสียชีวิต ฯลฯ
8. การฝึกอบรมพัฒนาในสายอาชีพ
9. กิจกรรมสำหรับพนักงาน Staff Party, Outing CSR, Staff Birthday เป็นต้น
Contact
ข้อมูลติดต่อ
Human Resources Manager (Human Resources Manager)
1/3 ม. 4 ต. ท่าตลาด อ. สามพราน นครปฐม
เว็บไซต์ : www.neeraretreathotel.com/
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
10.06.2021
Assistant Accounting Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 30,001 - 40,000
register
10.06.2021
Trainees
จำนวน 5 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
10.06.2021
Engineer Supervisor
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 20,001 - 25,000
register