×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 23.06.2021 | Viewers 288
Salary :
เงินเดือน
15,001 - 20,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตปทุมวัน]

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
1 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 30 years old
อายุไม่เกิน 30 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Night shift :
ตำแหน่งงานกะดึก
No
ไม่ใช่
Job Qualifications
ข้อกำหนด
-วุฒิปริญญาตรีสาขาบัญชี
-หากมีประสบการณ์ด้านบัญชีโรงแรมจะพิจารณาเป็นพิเศษ
-ใช้โปรแกรมExpressได้
Job Details
รายละเอียดงาน
หน้าที่และความรับผิดชอบ
- รับวางบิลและจัดทำเอกสารการตั้งหนี้
- กระทบยอดเงินฝากธนาคาร
- กระทบยอดบัญชีที่เกี่ยวข้อง ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
- จัดทำและนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภงด.3, ภงด. 53, ภพ. 30, ภงด. 54, ภพ. 36
- จัดทำและนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ. 30, ภพ. 36
- รวบรวมจัดเก็บเอกสาร
- บันทึกทรัพย์สินและสอบทานคำนวณค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินและตรวจนับทรัพย์สินของบริษัท
- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
--- ไม่มีประกาศ ---