×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 13.07.2021 | Viewers 469
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Chon Buri
ชลบุรี

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
0 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Non-Specific
ไม่จำกัดอายุ
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Night shift :
ตำแหน่งงานกะดึก
No
ไม่ใช่
Job Details
รายละเอียดงาน
- Responsible for implementing an effective web marketing and communication strategy at the hotel level in order to drive online traffic and maximize online distribution channels through internet marketing channels.
- SEO (Search Engine Optimize) performance.
- Ensure content is updated regularly and implement actions to maximize SEM (Search Engine Marketing) and SEO (Search Engine Optimize).
- Implement & monitor strategies to drive online traffic to the hotel websites.
- Manage & create campaigns with creative keyword groups, build negative keyword lists, and refine for efficiency based on performance data. Also to provide recommendations to maximize PPC campaign performance at the hotel level.
- Manage & execute Display advertising campaigns, including retargeting in order to raise hotel awareness and promote hotel offers, including maintain hotel presence on review websites and the relationship with key partners like TripAdvisor.
- Define the Social Media strategy in line with the key Marketing objectives. Establish a hotel presence on selected platforms in line with the marketing strategy and compliant with the brand DNA.
- Create engaging & relevant content (Text & visuals) in line with the brand DNA; Take part in conversations and answer comments/complaints.
- Maintain & build close relationships with leading industry-related bloggers & web editors in the local city & overseas & maintain regular conversations
- Implement SOPs to encourage guests to write reviews on key review websites.
- Monitor reviews written by guests on review websites (Number and quality) through the online Reputation Management tool.
- Link Online Reputation results to Revenue results in order to fine-tune the pricing strategy.
- Set up an action plan to market and give maximum exposure to key emitting markets
- Work closely and discuss with GM, Revenue Manager, and S&N to set up hotel individual package (added value offers distributed on a direct channel only)
- Set up an action plan to market and give maximum exposure to key emitting markets
- In charge of hotel E-newsletter content and loading
- Grow email database by setting up specific actions and verbal communication skills in English and Thai.
-Review on
o description, pictures, and video to improve.
o Exposure on indirect website
o Audit and review micro-website
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
02.08.2021
Assistant Chief Accountant [ผู้ช่วยหัวหน้าบัญชี] Based BKK
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 20,001 - 25,000
register