×
×
×
×
  • 1
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 20.07.2021 | Viewers 428
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Koh samed
เกาะเสม็ด

Education :
การศึกษา
High School Education
มัธยมศึกษาตอนปลาย
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
0 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male
ชาย
Age :
อายุ
Not over 35 years old
อายุไม่เกิน 35 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
Yes
รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Night shift :
ตำแหน่งงานกะดึก
No
ไม่ใช่
Job Qualifications
ข้อกำหนด
1. เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
2. จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ขึ้นไป
3. สามารถใช้โปรแกรมพื้นฐาน Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
4. มีความละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย์ และอดทน
5. หากมีประสบการณ์ในสายงานมาก่อน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
Job Details
รายละเอียดงาน
1. ดูแลการเบิกใช้สินค้าในคลัง และลงบันทึกข้อมูลเข้าในระบบ
2. ตรวจรับสินค้า ที่มาจัดส่ง และตรวจสอบคุณภาพสินค้า
3. ตรวจนับยอดสินค้าคงเหลือ เพื่อทำการประสานงานกับแผนกจัดซื้อ
4. ประสานงานกับทุกแผนกที่เกี่ยวข้อง
5. เช็คสินค้า ทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพของสินค้า รวมถึงเอกสารรายการสินค้าต่าง ๆ
6. ติดต่อประสานงานกับทางฝ่ายจัดซื้อ และจัดทำรายงานสรุปผล
7. ดูแลติดตามการส่งสินค้าของ Supplier ให้ตรงตามแผนงานของ บริษัทฯ ตามเวลาที่กำหนด
Welfare
สวัสดิการ
สวัสดิการ
1. อาหารพนักงาน 3 มื้อ
2. ชุดยูนิฟอร์ม
3. ประกันสังคม
4. หอพักพนักงาน
5. รถรับ-ส่งพนักงาน
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
16.09.2021
Assistant Human Resource Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
07.09.2021
Assistant Human Resources Manager(ปารดี รีสอร์ท)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register