×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 22.07.2021 | Viewers 150
Salary :
เงินเดือน
15,001 - 20,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Koh samed
เกาะเสม็ด

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
2 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 35 years old
อายุไม่เกิน 35 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Night shift :
ตำแหน่งงานกะดึก
No
ไม่ใช่
Job Qualifications
ข้อกำหนด
1. ไม่จำกัดเพศ อายุ 27- 35 ปี
2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบริหารงานบุคคล/คอมพิวเตอร์/รัฐศาสตร์/นิติศาสตร์ หรืออื่นที่เกี่ยวข้อง
3. ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
4. สามารถใช้งาน Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
5. ความสามารถพิเศษ : เป็นวิทยากรฝึกอบรม ให้ความรู้ แนะนำและสอนงานให้กับพนักงานในองค์กรได้
6. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
Job Details
รายละเอียดงาน
1. จัดทำ Training Needs Analysis, OJT
2. จัดทำและพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมพนักงานของบริษัท
3 จัดทำสื่อ คลิปวีดีโอ เอกสาร แบบประเมินผล สำหรับการฝึกอบรม
4. จัดทำแผนฝึกอบรมประจำปี
5. ประสานงานฝึกอบรม (In-House, Public Training)
6. ติดต่อวิทยากรภายใน-ภายนอก
7. จัดทำงบประมาณการอบรมประจำปี
8. ติดตามพนักงานที่ยังไม่ได้เข้าอบรมตามแผน ให้เข้าอบรมให้ครบ
9. บันทึกประวัติการฝึกอบรม
10. ทำข้อมูลและเอกสารต่างๆส่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรอก E-Service System กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จัดทำและยื่นแบบเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน (สท.2) จัดทำและยื่นแบบ ชอ.2-1 กรณีจัดอบรมลูกจ้างมากกว่า 70%
11. จัดทำและยื่นรับรองหลักสูตรและค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมลูกจ้างในสถานประกอบการ (ภายใน/ภายนอก)
12. คิดนำเสนอกิจกรรมแรงงานสัมพันธ์
13. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
Welfare
สวัสดิการ
1. อาหารฟรี 3 มื้อ
2. หอพักพนักงาน
3. เครื่องแบบพนักงาน
4. ซัก-รีด
5. สิทธิรับประทานอาหารในห้องอาหารรีสอร์ท
6. กองทุนประกันสังคม
7. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เมื่อผ่านการทดลองงาน
8. รถ/เรือ รับ-ส่ง
9. อื่นๆ ตามนโยบายบริษัท
Contact
ข้อมูลติดต่อ
Suphot Pongkhomfoei (Director of Human Resources)
เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง 21160 เกาะเสม็ด
เว็บไซต์ : www.samedresorts.com
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
22.07.2021
Assistant Trainng Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
22.07.2021
Training Manager (ผู้จัดการแผนกฝึกอบรม)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 20,001 - 25,000
register
20.07.2021
Assistant Chief Engineer [ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกช่าง] อ่าวพร้าว รีสอร์ท
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 20,001 - 25,000
register
20.07.2021
Receiving & Store officer (Temporary) ครัวกลาง
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
20.07.2021
Barista (บาริสต้า)
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
20.07.2021
Commis I
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
20.07.2021
Hot Kitchen Chef de Partie
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
19.07.2021
Technician [ช่างเทคนิค] ส่วนกลาง
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
19.07.2021
Store & Receiving Officer/Sup
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
17.07.2021
Technician [ช่างเทคนิค] (อ่าวพร้าว รีสอร์ท)
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
14.07.2021
Sous Chef (อ่าวพร้าว รีสอร์ท)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
14.07.2021
Assistant Housekeeping Manager [ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกแม่บ้าน] Ao Prao Resort
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register