×
×
×
×
  • 1
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 09.08.2021 | Viewers 482
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Rayong
ระยอง

Education :
การศึกษา
Vocational Certificate
ปวช
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
0 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male
ชาย
Age :
อายุ
Non-Specific
ไม่จำกัดอายุ
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Night shift :
ตำแหน่งงานกะดึก
Yes
ใช่
Job Qualifications
ข้อกำหนด
- สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
- มีประสบการณ์การทำงาน จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่สูง
- มีความอดทน ขยันหมั่นเพียร สามารถทำงานกลางแจ้งและสามารถเข้างานเป็นกะได้
- มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และมีความมั่นใจในตนเองสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
Job Details
รายละเอียดงาน
- ดำเนินการซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าทั้งหมดภายในโรงแรม
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
Welfare
สวัสดิการ
- อาหารพนักงานวันละ 2 มื้อ
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
--- ไม่มีประกาศ ---