×
×
×
×
  • 1
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 14.10.2021 | Viewers 47
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Kanchanaburi
กาญจนบุรี

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
5 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Non-Specific
ไม่จำกัดอายุ
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Night shift :
ตำแหน่งงานกะดึก
No
ไม่ใช่
Job Qualifications
ข้อกำหนด
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญตรีขึ้นไป สาขาบัญชีการเงิน
- อายุตั้งแต่ 30 - 40 ปี ขึ้นไป
- มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป ด้านการบริหารบัญชีการเงิน
- มีประสบการณ์ด้านการบริหารงบ สามารถวางแผนเชิงกลยุทธ์ได้
- มีความรู้เรื่องหลักการทางบัญชี ภาษี และการควบคุมบัญชีภายใน
- มีทัศนคติในการทำงานที่ดี กระตือรือร้น มีมนุษยสัมพันธ์ ซื่อสัตย์ และเชื่อถือได้
- มีทักษะด้านการสื่อสาร และการประสานงานเป็นอย่างดี
Job Details
รายละเอียดงาน
- บริหารจัดการควบคุมกระบวนการทางการเงินและบัญชี เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท
- จัดทำรายงานทางการเงินต่างๆ เช่น งบดุล งบกำไรขาดทุน รวมถึงรายงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งปิดบัญชีได้อย่างถูกต้อง และตรงตามเวลา เพื่อนำเสนอให้กับฝ่ายบริหาร
- สามารถวางแผนด้านภาษี พร้อมทั้งให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ เพื่อนำเสนอฝ่ายบริหาร
- จัดทำรายงานกระแสเงินหมุนเวียน เพื่อนำเสนอโอกาส และความเป็นไปได้
- ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การทำงานเป็นไปด้วยความสะดวก และราบรื่น
- วางแผนควบคุม และตรวจสอบการจัดทำบัญชี ภาษี ได้อย่างถูกต้อง และนำส่งได้ตรงตามเวลา
- รับผิดชอบ ดูแล และบริหารทีมงาน ให้ดำเนินงานได้ตามเป้าหมาย หรือแผนที่กำหนดไว้ ได้อย่างมีศักยภาพ และได้ตามกำหนด
Welfare
สวัสดิการ
- Service Charge
- ประกันสังคม
- ค่าอาหารฟรี
- ที่พักสำหรับพนักงาน
- ปรับเงินประจำปี

ปฎิบัติงานที่ จังหวัดกาญจนบุรี !!
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
21.10.2021
Purchasing Officer (พนักงานจัดซื้อ)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
21.10.2021
Account Payable Officer
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
21.10.2021
Account Receiveable Officer
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
21.10.2021
Account Payable Officer(ด่วน) งามวงศ์วาน
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
18.10.2021
Store & Receiving Officer
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
18.10.2021
Cost Controller Officer (เจ้าหน้าที่ควบคุมต้นทุน)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
18.10.2021
Account Payable Officer(บัญชีเจ้าหนี้)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
18.10.2021
Chief Accountant
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
04.10.2021
Chief Accountant (ระยอง)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register