×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 23.02.2022 | Viewers 596
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตพระนคร]

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
5 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Non-Specific
ไม่จำกัดอายุ
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Night shift :
ตำแหน่งงานกะดึก
No
ไม่ใช่
Welfare
สวัสดิการ
- ประกันสังคม
- อาหาร 2 มื้อ
- วันหยุดประจำสัปดาห์ 6 วันต่อเดือน (เสาร์เว้นเสาร์)
- ประกันสุขภาพและประกันชีวิต
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ค่าบริการ (ตามรายได้ของบริษัทฯ)
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
25.05.2022
Guest Service Agent @ Riva Arun Bangkok
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
25.05.2022
Commis I - Bekery @ Riva Arun Bangkok
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
25.05.2022
Commis I- [email protected] Riva Arun Bangkok
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
25.05.2022
Room Attendant @ Riva Surya Bangkok
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
25.05.2022
Marketing Officer @ Riva Surya Bangkok
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
25.05.2022
Guest Service Agent @ Riva Surya Bangkok
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
25.05.2022
Commis I - Western @ Riva Surya Bangkok
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
25.05.2022
F&B Supervisor @ Riva Surya Bangkok
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
25.05.2022
Waiter / Waitress @ Riva Surya Bangkok
จำนวน 4 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
25.05.2022
Night GSA @ Riva Surya Bangkok
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
25.05.2022
Bartender @ Riva Surya Bangkok
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
25.05.2022
Assistant / Restaurant Manager @ Riva Surya Bangkok
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 20,001 - 25,000
register
25.05.2022
Waitress and Waiter @ Riva Arun Bangkok
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
24.05.2022
General Cashier @ Riva Surya Bangkok
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
24.05.2022
Asset Officer @ Riva Surya Bangkok
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
24.05.2022
Room Attendant @ Riva Arun Bangkok
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register