×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 20.05.2022 | Viewers 842
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตลาดพร้าว]

Education :
การศึกษา
Secondary Education
มัธยมศึกษาตอนต้น
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
3 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 50 years old
อายุไม่เกิน 50 ปี
Unit :
จำนวนรับ
3 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Night shift :
ตำแหน่งงานกะดึก
Yes
ใช่
Job Qualifications
ข้อกำหนด
1. เพศชาย/หญิง อายุ 27-45 ปี
2. มัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไป
3. มีประสบการณ์การทำอาหารจากสายงานโรงแรม/ร้านอาหาร 3 ปีขึ้นไป
4. มีความรับผิดชอบ, อดทน, ตรงต่อเวลา
5. สามารถทำงาน 5 วัน/สัปดาห์ และทำงานเป็นกะ
6. สามารถเริ่มงานได้ทันที จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
Job Details
รายละเอียดงาน
1. มีความรู้ด้านอาหารครัวญี่ปุ่น เช่น แซนวิช ซูชิ สลัด
2. สามารถเตรียมวัตถุดิบเบื้องต้นต่างๆ ได้
3. ปฏิบัติงานตามระบบมาตรฐานที่บริษัท กำหนด
4. ปฏิบัติงานตามที่หัวหน้างานสั่ง
5. เขียนเอกสารการบันทึกต่างๆ ของระบบคุณภาพตามที่บริษัทกำหนด
Welfare
สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- สวัสดิการด้านการประกันกลุ่ม ความคุ้มครองด้านสุขภาพ อุบัติเหตุ และชีวิต
- วันหยุดประเพณี 15 วัน
- วันหยุดพักผ่อนประจำปี
- วันลาพิเศษโดยได้รับค่าจ้าง (เช่น การอุปสมบท การสมรส ลาคลอด เฝ้าไข้ พิธีศพ และลารับราชการทหารระดมพล ฯลฯ)
- เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานประสบภัยพิบัติ
- พนักงานปฏิบัติการมียูนิฟอร์ม
- Service Charge สำหรับพนักงานบริษัท Food & Beverage
- รางวัลอายุงานครบ 5 ปี 10 ปี 15 ปี และ 20 ปี
- การตรวจสุขภาพประจำปี
- ฉีดวัคซีนฟรีตามฤดูกาล
- ของเยี่ยมไข้กรณีเจ็บป่วย
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
05.07.2022
Sales Executive (F&B)
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 25,001 - 30,000
register
04.07.2022
Guest Relation Officer [GRO]
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน 25,001 - 30,000
register
29.06.2022
ผู้ช่วยกุ๊ก ปฏิบัติงานที่ รพ.บีเอ็นเอช (สีลม)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
29.06.2022
หัวหน้าช่างไฟฟ้า (ศูนย์ประชุมฯสิริกิติ์) พร้อมสัมภาษณ์ 6-7 ก.ค.65
จำนวน 5 อัตรา | เงินเดือน 20,001 - 25,000
register
29.06.2022
ช่างไฟฟ้า (ศูนย์ประชุมฯสิริกิติ์) พร้อมสัมภาษณ์ 6-7 ก.ค.65
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
29.06.2022
กุ๊ก/ ผู้ช่วยกุ๊ก (Commis I, Commis II, Cook Helper) ประจำสำนักงานลาดพร้าว 48
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
29.06.2022
Demi Chef (ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์)
จำนวน 10 อัตรา | เงินเดือน 25,001 - 30,000
register
29.06.2022
Commis I (ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์)
จำนวน 10 อัตรา | เงินเดือน 20,001 - 25,000
register
29.06.2022
Cook Helper (ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์)
จำนวน 10 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
29.06.2022
Waiter/Waitress (ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์)
จำนวน 10 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
29.06.2022
Steward Supervisor (ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์)
จำนวน 5 อัตรา | เงินเดือน 25,001 - 30,000
register
29.06.2022
พนักงานทำความสะอาดภาชนะ (Steward)
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้ทำให้การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้นการดำเนินการต่อบนเว็บไซต์นี้ถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้ อ่านเพิ่มเติม ยินยอม ปิด