×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 20.06.2024 | Viewers 2,733
Salary :
เงินเดือน
10,001 - 15,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตดินแดง]

Education :
การศึกษา
High School Education
มัธยมศึกษาตอนปลาย
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
3 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 40 years old
อายุไม่เกิน 40 ปี
Unit :
จำนวนรับ
2 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Night shift :
ตำแหน่งงานกะดึก
No
ไม่ใช่
Job Qualifications
ข้อกำหนด
- มีประสบการณ์การทำงานมากกว่า 3-5 ปี
- มีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า มีภาวะผู้นำที่ดี
- มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบในงาน ตรงต่อเวลา
- มีมนุษยสัมพันธ์ และมีทักษะการจัดการภายในที่ดี
- มีความอดทน สุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวที่ส่งผลกระทบต่อการทำงาน
- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
- มีประสบการณ์การเป็นหัวหน้าแม่บ้านโรงแรมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
Job Details
รายละเอียดงาน
- ควบคุมดูแลรับผิดชอบการทำงานและประสานงานกิจกรรมต่างๆในแผนกแม่บ้าน
- บริหารจัดการพนักงานในแผนก อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความมั่นใจ วินัยความประพฤติ และวินัยในลักษณะที่ดีแก่พนักงาน
- เตรียมขั้นตอนมาตรฐานของการทำงานให้แก่พนักงานในแผนก
- สั่งซื้อของใช้ในแผนกแม่บ้านโดยผ่านแผนกจัดซื้อ
- แก้ปัญหาการร้องเรียนและการร้องขอของลูกค้าที่ใช้บริการ
- ให้ความรู้และอบรมพนักงานในแผนกแม่บ้าน
- ควบคุม/ดูแลพนักงานในแผนกแม่บ้านให้เป็นไปตามกฎระเบียบของโรงแรม
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย จากผู้บังคับบัญชา
Welfare
สวัสดิการ
-Service Charge
-ค่ารักษาพยาบาล (50,000 บาท)
-กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
-วันหยุด 6 วัน/เดือน
-วันหยุดตามประเพณี
-วันหยุดพักร้อน
-ประกันสังคม
-ยูนิฟอร์ม
-อาหารฟรี 2 มื้อ
-เงินช่วยเหลือกรณีมรณกรรม
-ประกันชีวิต*
-กระเช้าเยี่ยมไข้พนักงานป่วย*
-ตรวจสุขภาพประจำปี
-มีที่จอดรถสำหรับพนักงาน
-มีห้องพยาบาล(มีพยาบาลดูแล เบิกยาฟรี)
-การกู้ยืมสวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัย (ธนาคารออมสิน,ธนาคารสงเคราะห์)*
-ทุนการศึกษาบุตรพนักงาน*
-รางวัลพนักงานดีเด่น (ประจำเดือน/ปี)
-งานเลี้ยงวันเกิดพนักงาน*
-งานเลี้ยงประจำปี*
-โบนัส**
-ฝึกอบรมต่างๆ
-ฯลฯ
Contact
ข้อมูลติดต่อ
Ronnachai Aunjai (Assistant Human Resources Manager)
1,3,5,7 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 (MRT สถานีพระราม 9 ทางออกที่ 1) 
เว็บไซต์ : https://www.grandfortunebangkok.com/th/?fbclid=IwAR1uBZYn7iC0nDOhQ_iHBmAe4n1PjarIOkP30dq54q15fQcy1pn3oU48K68
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
(สำหรับสมัครงานเท่านั้น)

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
20.06.2024
Sales Manager - Corporate
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
20.06.2024
Fitness Instructor
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
20.06.2024
Bell Attendant [พนักงานยกกระเป๋า]
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
20.06.2024
Chief Accountant
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
20.06.2024
Guest Relations Officer
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
20.06.2024
Duty Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
20.06.2024
Assistant Housekeeping Manager [ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกแม่บ้าน]
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
20.06.2024
Room Attendant (พนักงานทำความสะอาดห้องพัก)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
20.06.2024
Assistant Fitness Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
20.06.2024
Chef de Partie
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 25,001 - 30,000
register
20.06.2024
Floor Supervisor
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
20.06.2024
Club Floor Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
20.06.2024
Sales Manager - Wedding & Event
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
บริษัทใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ ให้สามารถเข้าถึงง่าย สะดวกในการใช้งาน และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การกด “ยอมรับ” ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ ตามนโยบายคุกกี้ของบริษัท อ่านเพิ่มเติม ยินยอม ปิด