×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 23.05.2024 | Viewers 2,981
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Nonthaburi
นนทบุรี

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
1 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Non-Specific
ไม่จำกัดอายุ
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Night shift :
ตำแหน่งงานกะดึก
No
ไม่ใช่
Job Qualifications
ข้อกำหนด
- สำเร็จการศึกษาระดับชั้นปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยที่ได้รับการรับรองในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์อาชีวอนามัยและความปลอดภัยหรือเทียบเท่า
- มีประสบการณ์ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ระดับวิชาชีพ ตามกฎหมายกำหนด
- มีความสามารถในการสื่อสาร มีทักษะด้านการเขียน - สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเอกสารแบบลายลักษณ์อักษรตามความเหมาะสมกับความต้องการของผู้ฟัง
- ความปลอดภัยสาธารณะและการรักษาความปลอดภัย - มีความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์, นโยบาย, ขั้นตอน, และกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสำหรับการปกป้องบุคคล, ข้อมูล, และทรัพย์สิน
- กฎหมายและรัฐบาล - มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย, ประมวลกฎหมาย, กระบวนการศาล, แบบอย่าง, ข้อบังคับของรัฐบาล, คำสั่งผู้บริหาร, กฎของหน่วยงานที่ใช้กับงาน (เช่น OSHA มาตรฐานสำนักงานบริหารความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ประเทศสหรัฐอเมริกา, NFPA สมาคมป้องกันอัคคีภัยแห่งชาติองค์กรชั้นนำของโลก)
- การบริการลูกค้าและส่วนบุคคล - มีความรู้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการในการให้บริการลูกค้าและส่วนบุคคล ซึ่งรวมถึงการประเมินความต้องการของลูกค้า, การบรรลุมาตรฐานคุณภาพการบริการ, และการประเมินความพึงพอใจของลูกค้า
- มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน - การใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์พื้นฐาน
- มีทักษะทางภาษาอังกฤษจะพิจารณาเป็นพิเศษ
Job Details
รายละเอียดงาน
ช่วยเหลือแผนกทรัพยากรบุคคลและแผนกป้องกันการสูญเสียในการจัดการข้อกังวลด้านความปลอดภัยเพื่อให้มั่นใจถึงการปกป้องทรัพย์สิน, พนักงาน, ลูกค้า และทรัพย์สินของโรงแรม, รับผิดชอบในการประเมินความเสี่ยงในสภาพแวดล้อมการทำงานเพื่อลดการเจ็บป่วยและการบาดเจ็บของพนักงานในช่วงเวลาทำงาน, ตรวจสอบปัจจัยอันตรายในสภาพแวดล้อมการทำงาน, คุณภาพของอุปกรณ์เครื่องมือหรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่พนักงานใช้, การนำองค์กรไปสู่สภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีต่อสุขภาพและปลอดภัยโดยการให้คำแนะนำ, ติดตาม และการทำรายงานภายในสถานที่ทำงาน และจัดฝึกอบรมเพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยในสถานที่ทำงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เหมาะสมตามที่ผู้จัดการและผู้บริหารร้องขอ
Welfare
สวัสดิการ
วันหยุดประจำสัปดาห์ เดือนละ 8 วัน
เวลาทำงาน 9.5 ชั่วโมงต่อวัน
วันหยุดนักขัตฤกษ์ / วันหยุดพักผ่อนประจำปี
ประกันชีวิตและสุขภาพแบบกลุ่ม
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
Contact
ข้อมูลติดต่อ
ฝ่ายบุคคลากรและวัฒนธรรมองค์กร (Talent & Culture)
ถนนป๊อปปูล่า ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
เว็บไซต์ : -
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
(สำหรับสมัครงานเท่านั้น)

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
23.05.2024
Service Atendant - ibis
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
23.05.2024
Security Officer - ibis [พนักงานรักษาความปลอดภัย]
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
23.05.2024
Chief Security - ibis
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
23.05.2024
General Technician -ibis
จำนวน 3 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
23.05.2024
Room Attendant - ibis [พนักงานทำความสะอาดห้องพัก]
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
23.05.2024
Guest Service Agent - ibis
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
23.05.2024
Guest Experience Officer - Novotel
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
23.05.2024
Engineering Supervisor - Novotel
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
23.05.2024
Duty Manager - Novotel
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
23.05.2024
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ (Professional Safety Officer)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
23.05.2024
Executive Sous Chef - Novotel
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
23.05.2024
Chief Accountant - Novotel
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
บริษัทใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ ให้สามารถเข้าถึงง่าย สะดวกในการใช้งาน และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การกด “ยอมรับ” ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ ตามนโยบายคุกกี้ของบริษัท อ่านเพิ่มเติม ยินยอม ปิด