×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 18.05.2024 | Viewers 1,493
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Chon Buri
ชลบุรี

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
1 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 50 years old
อายุไม่เกิน 50 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Night shift :
ตำแหน่งงานกะดึก
No
ไม่ใช่
Job Qualifications
ข้อกำหนด

1. จบปริญญาตรี
2. อายุ 25 - 50 ปี (เพศหญิง/ชาย)
3. มีใจที่รักในงานด้านบริการ
4. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี กระตือรือร้นในการทำงาน
5. มีประสบการณ์ในการทำงานบริหารร้านอาหารอย่างน้อย 1 ปี
6. สามารถอ่าน เขียน และสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
7. สามารถควบคุมบุคลากรให้อยู่ในกฎระเบียบได้
8. สามารถทำเอกสาร และวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารได้
9. สามารถใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมพื้นฐานได้เป็นอย่างดี (Windows, Microsoft Office และ Internet)
______________________________
Job Details
รายละเอียดงาน

- มีทักษะในการสื่อสาร (นำเสนอการขาย เจรจาต่อรอง การประสานงาน)
- ทำงานเชิงรุก ซื่อสัตย์ และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
- ชอบการขาย และ งานบริการ
- หาลูกค้าเข้าจัดงานต่างๆ เช่น Event เลี้ยงสังสรรค์
- สร้างยอดขายให้กับทางบริษัท
- วางแผนการขายเพื่อพัฒนาธุรกิจในช่องทางที่หลากหลาย
- วางแผนและดูแลงานอย่างเป็นระบบ ร่วมมือกับผู้บริหารงานในการกระตุ้นยอดขาย
- วางแผนกลยุทธ์และกำหนดแผนการตลาด เพื่อผลักดันยอดขาย
- วางแผนการตลาดบนฐานข้อมูล เพื่อสนับสนุนการตลาดรูปแบบของ Online (Facebook,Line, Google, Tiktok, Live)
- จัดทำแผนการทำงาน บริหารจัดการและจัดทำ Content Marketing บน Social Media รวมไปถึงวางแผนการสร้าง Brand awareness ให้ชัดเจน
- วิเคราะห์และติดตามความเคลื่อนไหวของคู่แข่ง ลูกค้า ตลาด เพื่อการปรับปรุงแก้ไขให้ทันเวลากับการเปลี่ยนแปลง
- จัดทำกลยุทธ์ในการทำ Advertising บน Platform ของ Social Media ต่าง ๆ
- การวางแผนงบประมาณ/การตลาด จัดทำวางแผนงบประมาณ ค่าใช้จ่าย รายได้แผนและปฏิบัติการ
- วิเคราะห์ข้อมูลภายในองค์กรและภายนอกองค์กร เพื่อทำกลยุทธ์เพื่อการเติบโต เพิ่มความพึง
พอใจลูกค้า ปรับกระบวนการดำเนินงาน เพื่อผลักดันเป้าหมาย

สถานที่ปฎิบัติงาน : โรงแรม My bed chonburi ปากซอยบ้านสวน อ.เมืองชลบุรี
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
--- ไม่มีประกาศ ---
บริษัทใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ ให้สามารถเข้าถึงง่าย สะดวกในการใช้งาน และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การกด “ยอมรับ” ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ ตามนโยบายคุกกี้ของบริษัท อ่านเพิ่มเติม ยินยอม ปิด