×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 08.05.2024 | Viewers 1,263
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Casual
จ้างเป็นระยะเวลาที่กำหนด
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตปทุมวัน]

Education :
การศึกษา
High School Education
มัธยมศึกษาตอนปลาย
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
1 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Non-Specific
ไม่จำกัดอายุ
Unit :
จำนวนรับ
3 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Night shift :
ตำแหน่งงานกะดึก
No
ไม่ใช่
Job Qualifications
ข้อกำหนด
- High school diploma or equivalent is typically required.
- Ability to perform physically demanding tasks, including lifting, bending, and standing for extended periods.
- Strong attention to detail to ensure that rooms are cleaned thoroughly and to high standards.
- Good communication and interpersonal skills to interact with guests professionally and address their needs.
- Ability to work effectively as part of a team and collaborate with other staff members.
- Willingness to work flexible hours, including weekends and holidays, as the hospitality industry often requires.
Job Details
รายละเอียดงาน
- Clean and sanitize all assigned guest rooms and bathrooms.
- Change bed linens, make beds, and replace used towels and amenities.
- Dust and polish furniture and fixtures.
- Vacuum carpets and/or clean and mop floors.
- Replenish guest room supplies such as toiletries, coffee, and tea.
- Report any maintenance issues or needed repairs to the appropriate department.
- Report and return any lost items found in guest rooms to the designated Lost and Found area.
- Provide excellent customer service by addressing guest requests and concerns promptly and professionally.
- Adhere to the hotel's policies and procedures regarding cleanliness and room standards.
- Collaborate with other staff members, such as front desk and maintenance, to ensure a smooth operation.
- Respect guests' privacy and ensure the security of guest belongings in the rooms.
Welfare
สวัสดิการ
- A competitive salary and benefits package.
- Opportunities for professional growth and training.
- A supportive, inclusive, and dynamic work environment.
- Career advancement opportunities within our hotel.
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
21.06.2024
Purchasing Manager (ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
21.06.2024
Purchasing Supervisor
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
บริษัทใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ ให้สามารถเข้าถึงง่าย สะดวกในการใช้งาน และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การกด “ยอมรับ” ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ ตามนโยบายคุกกี้ของบริษัท อ่านเพิ่มเติม ยินยอม ปิด