×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 08.05.2024 | Viewers 829
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตบางรัก]

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
2 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 50 years old
อายุไม่เกิน 50 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Night shift :
ตำแหน่งงานกะดึก
No
ไม่ใช่
Job Qualifications
ข้อกำหนด
- A bachelor's degree in accounting, finance, or a related field is typically required.
- Previous experience in accounting or finance roles is essential.
- Strong analytical skills are essential. Candidates should be able to analyze financial data, identify trends and variances, and interpret financial information to support decision-making.
- Attention to detail and accuracy are critical when working with financial data.
- Effective communication skills are important to communicate financial information clearly and concisely to various stakeholders as well as interacting with colleagues, management, and external parties.
- Strong leadership abilities to manage and motivate their team effectively.
- Ability to identify problems, evaluate alternative solutions, and implement effective resolutions is important.
Job Details
รายละเอียดงาน
- Overseeing the preparation and analysis of financial statements, including income statements, balance sheets, and cash flow statements.
- Managing the general ledger system, including chart of accounts maintenance, journal entries, and account reconciliations. Reviewing ledger entries and transactions for accuracy and completeness.
- Coordinating month-end and year-end close processes, including accruals, adjustments, and financial statement preparation.
- Assisting in the development of annual budgets and financial forecasts.
- Conducting financial analysis, variance analysis, and performance reporting to identify trends, opportunities, and areas for improvement.
- Evaluating internal controls related to financial reporting and accounting processes.
- Coordinating with internal and external auditors to facilitate audits and reviews of financial records. Providing documentation, explanations, and support as needed during audit procedures.
- Ensuring compliance with tax laws and regulations, including the timely filing of tax returns and accurate calculation of tax liabilities.
- Overseeing financial systems and software applications used for accounting and reporting purposes. Ensuring systems are properly configured, maintained, and updated as needed.
Welfare
สวัสดิการ
- Attractive Salary
- Social Security
- Group Insurance
- Dusit Staff Room Rate
- Annual Physical Check Up
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
21.06.2024
Purchasing Manager (ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
21.06.2024
Purchasing Supervisor
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
บริษัทใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ ให้สามารถเข้าถึงง่าย สะดวกในการใช้งาน และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การกด “ยอมรับ” ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ ตามนโยบายคุกกี้ของบริษัท อ่านเพิ่มเติม ยินยอม ปิด