×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 08.05.2024 | Viewers 755
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตบางรัก]

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
3 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 50 years old
อายุไม่เกิน 50 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Night shift :
ตำแหน่งงานกะดึก
No
ไม่ใช่
Job Qualifications
ข้อกำหนด
- A bachelor's degree in finance, accounting, business administration, or a related field is typically required.
- Several years of experience in credit analysis, risk management, or related roles. Prior experience in a supervisory or managerial capacity is often preferred.
- Strong analytical skills are essential for assessing the creditworthiness of customers and evaluating credit risks.
- Knowledge of credit risk management principles and techniques is important for identifying, assessing, and mitigating credit risks.
- Proficiency in financial analysis techniques, including ratio analysis, cash flow analysis, and trend analysis.
- Experience in developing and implementing credit policies and procedures.
- Strong interpersonal skills are important for building and maintaining positive relationships with customers.
- The ability to identify credit-related issues, analyze root causes, and develop practical solutions is important for a Manager - Credit.
Job Details
รายละเอียดงาน
- Developing and implementing credit policies and procedures that align with the organization's objectives and risk tolerance. This includes establishing guidelines for assessing creditworthiness, setting credit limits, and managing credit terms.
- Conducting credit analysis on new and existing customers to assess their creditworthiness and ability to repay debts.
- Identifying and assessing credit risks associated with customers and credit exposures. Implementing strategies to mitigate risks, such as requiring collateral, setting reserves, and monitoring credit limits.
- Building and maintaining positive relationships with customers to facilitate credit transactions.
- Reviewing and approving credit applications and requests within established authority limits.
- Monitoring customer accounts for payment delinquencies and taking appropriate actions to collect overdue balances.
- Generating credit reports and analysis to track key credit metrics, trends, and performance indicators.
- Managing the overall credit portfolio to achieve targeted objectives for credit quality, profitability, and liquidity.
- Collaborating with sales, finance, legal, and other departments to ensure alignment of credit policies and procedures with overall business objectives.
Welfare
สวัสดิการ
- Attractive Salary
- Social Security
- Group Insurance
- Dusit Staff Room Rate
- Annual Physical Check Up
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
21.06.2024
Purchasing Manager (ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
21.06.2024
Purchasing Supervisor
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
บริษัทใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ ให้สามารถเข้าถึงง่าย สะดวกในการใช้งาน และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การกด “ยอมรับ” ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ ตามนโยบายคุกกี้ของบริษัท อ่านเพิ่มเติม ยินยอม ปิด