×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 02.05.2024 | Viewers 370
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตบางรัก]

Education :
การศึกษา
Vocational Certificate
ปวช
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
1 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male
ชาย
Age :
อายุ
Not over 40 years old
อายุไม่เกิน 40 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Night shift :
ตำแหน่งงานกะดึก
No
ไม่ใช่
Job Qualifications
ข้อกำหนด
- Strong technical skills relevant, should also have knowledge of relevant industry standards, codes, and regulations.
- Strong analytical and problem-solving skills to identify issues, develop solutions, and troubleshoot complex problems effectively.
- Effective communication skills are crucial to convey technical information clearly and concisely, both verbally and in writing. Interact with clients or stakeholders, and present findings or recommendations.
- Work collaboratively with other engineers, technicians, scientists, and stakeholders to achieve project objectives. Strong interpersonal skills and the ability to work effectively in a team environment are essential.
- Pay close attention to detail to ensure accuracy in their work, particularly in design, analysis, and documentation.
Job Details
รายละเอียดงาน
- Perform repairs, replacements, or adjustments to faulty components, parts, or systems. This may involve disassembly, assembly, and reconfiguration of equipment to restore functionality and performance.
- Interact with customers, clients, or end-users to address inquiries, provide technical support, and offer assistance as needed. They may also provide training or guidance on equipment operation and maintenance best practices.
- Providing technical guidance and expertise to engineering teams, ensuring that projects meet technical specifications and requirements.
- Identifying and resolving technical issues and challenges that may arise during project execution, ensuring smooth progress.
- Maintaining accurate project documentation, including plans, reports, and records, and providing regular progress reports to stakeholders.
- Effectively communicating with stakeholders, including clients, team members, and management, to ensure alignment of project goals and expectations.
Welfare
สวัสดิการ
- Attractive Salary
- Social Security
- Group Insurance
- Dusit Staff Room Rate
- Annual Physical Check Up
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
21.06.2024
Purchasing Manager (ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
21.06.2024
Purchasing Supervisor
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
บริษัทใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ ให้สามารถเข้าถึงง่าย สะดวกในการใช้งาน และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การกด “ยอมรับ” ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ ตามนโยบายคุกกี้ของบริษัท อ่านเพิ่มเติม ยินยอม ปิด