×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 15.05.2024 | Viewers 193
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตปทุมวัน]

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
3 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Non-Specific
ไม่จำกัดอายุ
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Night shift :
ตำแหน่งงานกะดึก
No
ไม่ใช่
Job Qualifications
ข้อกำหนด
- A bachelor's degree in business administration, supply chain management, procurement, or a related field is typically required.
- Several years of experience in procurement, purchasing, or supply chain management roles is usually required.
- Proficiency in procurement software and tools, e-procurement platforms, and inventory management systems is required.
- Strong negotiation skills are essential to effectively negotiate contracts, terms, and prices with suppliers to achieve cost savings and favorable terms for the organization.
- Excellent verbal and written communication skills are important for communicating with suppliers, internal stakeholders, and team members.
- Analytical skills are important for analyzing procurement data, identifying trends, and making data-driven decisions to optimize procurement processes and improve efficiency.
- Strong problem-solving skills are essential for resolving procurement-related issues, such as supplier delays, quality issues, or inventory shortages, in a timely and effective manner.
Job Details
รายละเอียดงาน
- Coordinate and execute the procurement process, including requisition processing, purchase order creation, and supplier communication, to ensure timely acquisition of goods and services.
- Identify potential suppliers, obtain quotes, negotiate pricing and terms, and select suppliers based on quality, cost, and delivery requirements. Maintain relationships with suppliers to ensure consistent supply and resolve any issues that may arise.
- Monitor inventory levels, track stock levels, and reorder supplies as needed to maintain optimal inventory levels while minimizing excess stock and carrying costs.
- Assist in drafting, reviewing, and negotiating contracts with suppliers to ensure compliance with company policies and legal requirements. Maintain contract files and records for reference and audit purposes.
- Assist in monitoring procurement budgets, tracking spending, and identifying opportunities for cost savings and efficiency improvements. Provide input for budget planning and forecasting as needed.
- Collect, analyze, and report on procurement data. Use data analysis to identify opportunities for process improvement and cost reduction.
- Develop and implement vendor evaluation criteria to assess supplier performance and identify opportunities for improvement. Conduct periodic vendor reviews and performance evaluations to ensure alignment with organizational goals and objectives.
Welfare
สวัสดิการ
- Attractive Salary
- Social Security
- Group Insurance
- Dusit Staff Room Rate
- Annual Physical Check Up
Contact
ข้อมูลติดต่อ
Ms. Preeyanuch Ritwara (Executive Secretary to General Manager and Admin)
3 Soi Mahadlekluang 3, Ratchadamri Road Lumpini, Patumwan, Bangkok 10330, Thailand  
เว็บไซต์ : www.dusit.com
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
(สำหรับสมัครงานเท่านั้น)

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
15.05.2024
Purchasing Supervisor
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
15.05.2024
Purchasing Manager (ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
08.05.2024
Cook - Staff Canteen
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
08.05.2024
Steward
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
08.05.2024
Room Attendant (พนักงานทำความสะอาดห้องพัก)
จำนวน 3 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
08.05.2024
Supervisor - Accounting (Dusit Thani Bangkok)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
08.05.2024
Credit Manager (Dusit Thani Bangkok)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
08.05.2024
Cost Control Supervisor (Dusit Thani Bangkok)
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
08.05.2024
Assistant Purchasing Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
02.05.2024
Engineer Officer [ช่าง] (Baan Dusit Thani)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
29.04.2024
Cost Controller (Dusit Thani Bangkok)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
29.04.2024
Supervisor - Receiving (Dusit Thani Bangkok)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
29.04.2024
Assistant Director of Finance (Dusit Thani Bangkok)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
บริษัทใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ ให้สามารถเข้าถึงง่าย สะดวกในการใช้งาน และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การกด “ยอมรับ” ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ ตามนโยบายคุกกี้ของบริษัท อ่านเพิ่มเติม ยินยอม ปิด