×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 21.06.2024 | Viewers 372
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [สุขุมวิท]

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
3 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Non-Specific
ไม่จำกัดอายุ
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Night shift :
ตำแหน่งงานกะดึก
No
ไม่ใช่
Job Qualifications
ข้อกำหนด
- Bachelor's degree in Marketing, Communications, or a related field
- Minimum of 3-5 years of experience in a hospitality marketing communications role
- Proven track record of developing and executing successful marketing campaigns
- Excellent written and verbal communication skills in English and Thai (highly desirable)
- Creative and results-oriented with a passion for the hospitality industry
- Excellent project management and organizational skills
- Ability to work independently and as part of a team
Job Details
รายละเอียดงาน
- Develop and implement a comprehensive marketing communications strategy across all channels, including traditional media, digital marketing (social media, website, email marketing, etc.), and public relations
- Craft and execute innovative promotions and special offers to attract new guests and generate buzz for Salil properties.
- Spearhead cutting-edge branding initiatives that solidify Salil's unique position in the Bangkok hospitality market.
- Drive brand awareness and engagement through creative and strategic use of social media, influencer marketing, and content marketing.
- Develop and manage a calendar of engaging happenings and events that showcase Salil's properties and attract local and international audiences.
- Put Salil Hospitality Group on the map by securing positive media coverage, fostering relationships with key travel and lifestyle publications, and generating online reputation management strategies.
- Over aspects of social media presence, including content creation, community management, and social media advertising
- Create compelling and engaging content that showcases the unique selling points of each Salil hotel and resonates with our target audience
- Collaborate with internal teams (sales, operations) to ensure consistent brand messaging across all touchpoints
- Develop and maintain strong relationships with media outlets and influencers
- Track and analyze marketing campaign performance and make data-driven decisions for optimization
- Stay up-to-date on industry trends and best practices in hospitality marketing
Welfare
สวัสดิการ
- วันหยุด 8 วันต่อเดือน / Day off 8 days per month
- วันหยุดนักขัตฤกษ์ / Public Holidays
- วันหยุดพักผ่อนประจำปี / Vacation Leave
- ค่าบริการ / Service charge
- ประกันสุขภาพกลุ่ม / Group Life & Health Insurance
- ยูนิฟอร์มและบริการซักรีด / Uniform and Laundry Service
- อาหารพนักงาน 2 มื้อ / 2 Meals in staff cafeteria
- ตรวจสุขภาพประจำปี / Annual Medical Checkup
- งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี / Staff Party
- การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร / Training and Career Opportunities
Contact
ข้อมูลติดต่อ
Human Resources Department (Human Resources Department)
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 24 ซอยสุุขุมวิท 57 (บ้านกล้วยเหนือ) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110  
เว็บไซต์ : www.salilhotels.com
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
(สำหรับสมัครงานเท่านั้น)

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
21.06.2024
Marketing Communications Manager / Assistant
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
21.06.2024
รับนักศึกษาทุกแผนก (ติด BTS ทองหล่อ, BTS นานา) ได้รับเบี้ยเลี้ยงฝึกงานเดือนละ 3,000 บาท
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน N/A
register
21.06.2024
Fairy (GRO) Chinese Speaking เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ สื่อสารภาษาจีน พิจารณานักศึกษาจบใหม่
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
21.06.2024
Housekeeping Supervisor (Sukhumvit 57)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
21.06.2024
Director of Marketing Communications
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
21.06.2024
Executive Housekeeper (Sukhumvit 57)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 40,001 - 50,000
register
21.06.2024
Duty Manager (Sukhumvit 57)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 25,001 - 30,000
register
21.06.2024
Fairy (GRO) Japanese Speaking เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ สื่อสารภาษาญี่ปุ่น พิจารณานักศึกษาจบใหม่ (Sukhumvit 57)
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
21.06.2024
Front Office Manager (Thonglor 1)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 30,001 - 40,000
register
21.06.2024
Night Manager (Sukhumvit 57)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 20,001 - 25,000
register
บริษัทใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ ให้สามารถเข้าถึงง่าย สะดวกในการใช้งาน และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การกด “ยอมรับ” ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ ตามนโยบายคุกกี้ของบริษัท อ่านเพิ่มเติม ยินยอม ปิด