×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 04.04.2019 | Viewers 9,181
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Casual
จ้างเป็นระยะเวลาที่กำหนด
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตดินแดง]

Education :
การศึกษา
Vocational Certificate
ปวช
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
0 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Non-Specific
ไม่จำกัดอายุ
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
Yes
รับพิจารณา
Night shift :
ตำแหน่งงานกะดึก
No
ไม่ใช่
Job Qualifications
ข้อกำหนด
-เพศชาย-หญิง
-การศึกษา ปวช-ป.ตรี
-เป็นนักศึกษาที่กำลังหาสถานที่ฝึกประสบการณ์-

-ติดต่อสอบถามได้ทางหมายเลข 02-6174600 ต่อ 1455
พร้อมยื่นความจำนงค์ขอฝึก

Job Details
รายละเอียดงาน
ฝึกประสบการณ์ ในสายงานที่เกี่ยวข้อง
มิถุนายน เปิดรับ แผนกแม่บ้าน ครัว อาหารและเครื่องดื่ม การขายและการตลาด
Welfare
สวัสดิการ
-อาหาร/เครื่องแบบ สำหรับงานบริการ
-ไม่มีค่าตอบแทนระหว่างการฝึกงาน


***กรุณาติดต่อ สอบถามด้วยตนเอง ตามหมายเลข 02-6174600 #1455
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
--- ไม่มีประกาศ ---