×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 14.09.2017 | Viewers 6,453
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Casual
จ้างเป็นระยะเวลาที่กำหนด
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตดินแดง]

Education :
การศึกษา
Vocational Certificate
ปวช
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
0 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Non-Specific
ไม่จำกัดอายุ
Disabled :
ผู้พิการ
  Yes
  รับพิจารณา
Job Qualifications
ข้อกำหนด
-เพศชาย-หญิง
-การศึกษา ปวช-ป.ตรี
-เป็นนักศึกษาที่กำลังหาสถานที่ฝึกประสบการณ์-

-ติดต่อสอบถามได้ทางหมายเลข 02-6174600 ต่อ 1455
พร้อมยื่นความจำนงค์ขอฝึก

Job Details
รายละเอียดงาน
ฝึกประสบการณ์ ในสายงานที่เกี่ยวข้อง
Welfare
สวัสดิการ
-อาหาร/เครื่องแบบ สำหรับงานบริการ
-ไม่มีค่าตอบแทนระหว่างการฝึกงาน-
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!
ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
--- ไม่มีประกาศ ---