×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 25.04.2019 | Viewers 5,843
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตบางรัก]

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
3 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Non-Specific
ไม่จำกัดอายุ
Unit :
จำนวนรับ
2 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Night shift :
ตำแหน่งงานกะดึก
No
ไม่ใช่
Job Qualifications
ข้อกำหนด
- ชาย / หญิง อายุตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไป,มีประสบการณ์ตรงอย้างน้อย 3-5 ปี,สื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดี,มีความกระตือรือร้นและสามารถบริหารจัดการภาวะกดดันได้
Job Details
รายละเอียดงาน
- รับผิดชอบงานฝ่ายขายในส่วน Corporate Sales
- วางแผนการการเข้าพบและเข้าเยี่ยมพบลูกค้าที่อยู่ในความรับผิดชอบเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางด้านยอดขาย
- ปฏิบัติตามนโยบายของแผนก และควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้อยู่ในกฎระเบียบที่กำหนด
- พัฒนาศักยภาพการเพิ่มยอดขายให้กับแผนกขายทั้งในส่วนห้องพักและงานจัดเลี้ยง โดยมุ่งเน้นให้พนักงานในแผนกให้มีประสิทธิภาพในการขายมากขึ้น
- พัฒนาบุคลากร ทางด้านจิตสำนึก การบริการ การประหยัดและหน้าที่รับผิดชอบตามระเบียบข้อบังคับขององค์กร
- ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ตรงตามนโยบายข้อบังคับและกฎระเบียบขององค์กรอย่างเคร่งครัด
Welfare
สวัสดิการ
Service Charge , อาหารฟรี , ชุดยินิฟอร์มพร้อมซักรีดฟรี, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,สหกรณ์ออมทรัพย์,ตรวจสุขภาพประจำปี, งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี ,กีฬาสีประจำปี, โบนัส, ปรับอัตราเงินเดือนประจำปี,ห้องพยาบาล,การ์ด ของขวัญและเค้กวันเกิดพนักงาน,เงินช่วยเหลืองานศพญาติเสียชีวิต,ห้องสันทนาการ ,ของเยี่ยมไข้พนักงานป่วยและคลอดบุตร,เงินช่วยเหลือพนักงานกรณีได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติ,อาหารฟรี 3 มื้อ และอื่นๆตามที่กฏหมายกำหนด
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
28.02.2020
Human Resource Manager (ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
28.02.2020
Waiter/Waitress
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
28.02.2020
Receptionist (พนักงานต้อนรับ)
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
28.02.2020
Chef de Partie
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
28.02.2020
Guest Service Agent (GSA)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register