×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 20.01.2020 | Viewers 5,527
Salary :
เงินเดือน
10,001 - 15,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตบางกะปิ]

Education :
การศึกษา
Secondary Education
มัธยมศึกษาตอนต้น
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
1 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male
ชาย
Age :
อายุ
Not over 35 years old
อายุไม่เกิน 35 ปี
Unit :
จำนวนรับ
2 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Night shift :
ตำแหน่งงานกะดึก
No
ไม่ใช่
Job Qualifications
ข้อกำหนด
- เพศชายอายุระหว่าง 21-30 ปี
- จบการศึกษามัธยมต้นหรือสูงกว่าฯ
- มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ
- มีใจรักงานบริการ
- สามารถเข้างานเป็นกะได้
- ไหวพริบดี,บุคลิคและรูปร่างดี
- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษพื้นฐานได้
Job Details
รายละเอียดงาน
- เสริ์ฟอาหาร
- บริการลูกค้า
Welfare
สวัสดิการ
- เซอวิสชาร์จ
- อาหาร 2 มื้อ/วัน
- ยูนิฟอร์ม
- ประกันสังคม
- ประกันชีวิตกลุ่ม
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- โบนัส
- ปรับเงินเดือนประจำปี
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
--- ไม่มีประกาศ ---