×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 12.01.2021 | Viewers 9,005
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Pattaya
พัทยา

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
1 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 35 years old
อายุไม่เกิน 35 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Night shift :
ตำแหน่งงานกะดึก
No
ไม่ใช่
Job Qualifications
ข้อกำหนด
1.มีสภาวะความเป็นผู้นำในตัว และมีความมั่่นใจในตัวเอง
2.มีความพร้อมที่จะเป็นทั้งผู้รับ และผู้ให้
3.มีความอดทนต่อแรงกดดัน และสภาวะรอบด้านสูง
4.มีบุคลิกภาพดี สุภาพอ่อนน้อม รักความสะอาด และมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย
5.มีจิตใจโอบอ้อมอารี มีคุณธรรม รักความยุติธรรม ซื่อสัตย์สุจริต
6.มีทัศนคติที่ดีกับองค์กรเสมอ และมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนี่องเป็นชั้นเป็นตอน
7.มีทัศนคติที่ดีกับองค์กรเสมอ และมีความรู้สึกของการเป็นเจ้าของในธุรกิจที่ทำอยู่เสมอ
8.มีความสามารถในการจูงใจพนักงานในการทำงานและสามารถสื่อสารกับลูกค้าได้เป็นอย่างดี
9.มีใจรักในงานด้านบริการ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี กระตือรือร้นในการทำงาน
10.วุฒิการศึกษาระดับมัทยมศึกษาปีที่ 6, ปวช.ปวส และปริญญาตรี (ทุกสาขาวิชา)
11. อายุ 25-35 ปี (เพศชาย หรือ หญิง)
12.มีประสบการณ์ในการทำงานบริหารร้านอยาหารอย่างน้อย 1 ปี หรือทำงานเป็นกัปตันห้องอาหาร หรือสถานบริการอาหารและเครื่องดื่มของโรงแรมมาไม่น้อยกว่า 5 ปี
13.สามารถ อ่าน เขียน และสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
14.สามารถควบคุมบุคลากรให้อยู่ในกฎระเบียบได้
15.สามารถทำเอกสาร และวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารได้
16.สามารถใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมพื้นฐานได้เป็นอย่างดี (Windows, Microsoft Office และ Internet)
17.ผ่านการฝึกอบรมด้านอาหารและเครื่องดื่ม มีใบรับรองหรืออนุปริญญา หรือมีความรุ้ความสามารถอย่างดีจากประสบการณ์การทำงานด้านอาหารและเครื่องดื่มในโรงแรมหรือร้านอาหาร
Job Details
รายละเอียดงาน
1.บริหารร้านอาหารภายในโรงแรมฯ ทั้งระบบ
Welfare
สวัสดิการ
1. ชุดพนักงาน
2. อาหาร 3 มื้อ
3. ประกันสังคม
4. เซอร์วิสชาร์จ

ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
20.01.2021
Cook (ประจำพัทยา)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
12.01.2021
Housekeeping Manager (ประจำที่พัทยา)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
12.01.2021
Finance & Accounting Manager (ประจำ กทม. สุขุมวิท 85)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
12.01.2021
Front Office Manager - ประจำพัทยา
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
12.01.2021
ผู้จัดการอาคาร/ผู้จัดการนิติ (ประจำพัทยา)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
12.01.2021
Spa Manager (ประจำพัทยา)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
12.01.2021
Hotel Manager/Residence Manager (ประจำพัทยา)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
12.01.2021
ฺBartender
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน N/A
register
12.01.2021
Waiter / Waitress
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน N/A
register