×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 17.04.2019 | Viewers 7,356
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Casual
จ้างเป็นระยะเวลาที่กำหนด
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตห้วยขวาง]

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
0 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Non-Specific
ไม่จำกัดอายุ
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
Yes
รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Job Qualifications
ข้อกำหนด
- มนุษย์สัมพันธ์ดี
- ชื่อสัตย์ และ ตรงต่อเวลา
- มีทัศนคติในเชิงบวก
Job Details
รายละเอียดงาน
- ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายในตำแหน่งทรัพยากรบุคคล
Welfare
สวัสดิการ
- อาหาร 2 มื้อต่อวัน
- วันหยุด 2 วันต่อสัปดาห์
- วันหยุดนักขัตฤกษ์
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
19.04.2019
นักศึกษาฝึกงานโรงแรมแผนกต้อนรับส่วนหน้า
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
19.04.2019
Attendant, F&B / พนักงานเสริฟ
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
19.04.2019
Agent, Front Desk
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
19.04.2019
พนักงานทำความสะอาดห้องพัก (สัญญามีระยะเวลากำหนด)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
17.04.2019
นักศึกษาฝึกงานแผนกช่าง
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
17.04.2019
นักศึกษาฝึกงานแผนกครัว
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
17.04.2019
นักศึกษาฝึกงานแผนกบัญชี
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
17.04.2019
นักศึกษาฝึกงานแผนกแม่บ้าน
จำนวน 4 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register