×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 17.04.2019 | Viewers 3,073
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตบางนา]

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
0 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 30 years old
อายุไม่เกิน 30 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
Yes
รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Night shift :
ตำแหน่งงานกะดึก
No
ไม่ใช่
Job Qualifications
ข้อกำหนด
- มีความคิดสร้างสรรค์ มีมนุษยสัมพันธ์ ชอบงานติดต่อประสานงาน พบปะผู้คน และสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
- มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เทคโนโลยีได้
- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียนได้ดี
- มีใจรักงาน ขยัน มีความรับผิดชอบ และมีทัศนคติเชิงบวก
- มีความยืดหยุ่นเวลาในการทำงานได้
- หากมีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- รถยนต์ส่วนตัว
Job Details
รายละเอียดงาน
- ประสานงานขายกับลูกค้าบริษัททัวร์(Travel Agent) ทั้งในและต่างประเทศ
- จัดทำฟังก์ชั่นงาน,จองห้องพัก, เสนอราคา ให้ลูกค้า บริษัททัวร์(Travel Agent)
- ออกพบลูกค้ารายใหม่เพื่ิอเพิ่มยอดขายห้องพัก ในกลุ่มบริษัททัวร์(Travel Agent)
- ดูแลลูกค้าตามรายชื่อที่บริษัทมอบหมาย
- ทำงานตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน
Welfare
สวัสดิการ
1. เงินค่าบริการ
2. เงินโบนัสประจำปี
3. อาหารฟรี 2 มื้อ/วัน
4. ชุดยูนิฟอร์ม พร้อมซักรีด
5. รถรับ ส่ง พนักงานตามรอบกะการทำงาน
6. ทุนการศึกษาบุตร
7. ประกันชีวิตหมู่
8. ฝึกอบรมตามแผนอบรมประจำปี
9. เงินช่วยเหลือกรณีบุคคลในครอบครัวเสียชีวิต
10.งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
11.ค่าน้ำมัน
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
14.02.2020
Night Receptionist
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
14.02.2020
Executive Chef
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 50,001 - 60,000
register
14.02.2020
Waiter / Waitress
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
14.02.2020
นักศึกษาฝึกงานโรงแรม
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register