×
×
×
×
  • 1
  • 2
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 15.10.2020 | Viewers 1,046
Salary :
เงินเดือน
10,001 - 15,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Pathum Thani
ปทุมธานี

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
2 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Non-Specific
ไม่จำกัดอายุ
Unit :
จำนวนรับ
2 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
Yes
รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Night shift :
ตำแหน่งงานกะดึก
No
ไม่ใช่
Job Qualifications
ข้อกำหนด
1. มีความสามารถในการตัดแต่งเนื้อสัตว์ได้ตามความเหมาะสมของอาหารแต่ละประเภท
2. มีความสามารถในการกำหนดปริมาณของวัตถุดิบในการประกอบอาหารให้ตรงตามจำนวนที่ต้องการ
3. มีความรู้ในเรื่องของการจัดเก็บ และถนอมอาหารแต่ละประเภท
Job Details
รายละเอียดงาน
1. ดูแลการจัดเตรียมวัตถุดิบในการประกอบอาหาร เช่น เนื้อสัตว์ประเภทต่างๆ และผักให้เพียงพอต่อการปฎิบัติงาน
2. ตรวจรับวัตถุดิบที่มีการสั่งซื้อจากตลาด
3. ตรวจเช็คจำนวนวัตถุดิบในการประกอบอาหาร เพื่อทำการสั่งซื้อให้เพียงพอต่อความต้องการ
4. ดูแลการจัดเก็บวัตถุดิบให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
5. ดูแลพื้นที่การปฏิบัติงานให้สะอาดอย่างสม่ำเสมอ
Welfare
สวัสดิการ
1. วันหยุดประจำสัปดาห์จำนวน 6 วันต่อเดือน
2. วันหยุดนักขัตฤกษ์จำนวน 15 วันต่อปี
3. วันหยุดพักผ่อนประจำปีจำนวน 8 วันต่อปี
4. เงินค่าบริการ (Service Charge)
5. สิทธิประกันสังคมตามกฎหมายกำหนด
6. อาหารจำนวน 2 มื้อต่อวัน
7. ชุดยูนิฟอร์ม
8. การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ในการทำงาน
9. งานเลี้ยงสังสรรค์วันเกิดพนักงาน
10. เงินช่วยเหลือบุคคลในครอบครัวเสียชีวิต (พ่อ, แม่, สามีหรือภรรยา และบุตร)
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
25.11.2020
Human Resource Manager (ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
25.11.2020
Chef de Parties - European
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
25.11.2020
Cost Control Supervisor
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
25.11.2020
IT Officer (พนักงาน IT)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
12.11.2020
Sales Online Travel Agent
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน N/A
register