×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 09.01.2020 | Viewers 6,065
Salary :
เงินเดือน
10,001 - 15,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตหลักสี่]

Education :
การศึกษา
High School Education
มัธยมศึกษาตอนปลาย
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
0 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male
ชาย
Age :
อายุ
Not over 30 years old
อายุไม่เกิน 30 ปี
Unit :
จำนวนรับ
2 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
Yes
รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Night shift :
ตำแหน่งงานกะดึก
No
ไม่ใช่
Job Qualifications
ข้อกำหนด
1.เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
2.บุคลิกภาพดี รักงานบริการ มีความเสียสละ
3. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
4.สามารถทำงานเข้ากะได้
5.มีประสบการณ์ได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
Job Details
รายละเอียดงาน
1.ดูแลเรื่องสัมภาระให้ลูกค้านำไปส่งตามห้องพักของลูกค้าเมื่อมีการ Check-in และนำกระเป๋าสัมภาระลงเมื่อลูกค้า Check-out
2.คอยอำนวยความสะดวกอื่น ๆ ให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด
3.งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
--- ไม่มีประกาศ ---