×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 03.05.2019 | Viewers 2,871
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตจตุจักร]

Education :
การศึกษา
No specific
ไม่จำกัดวุฒิ
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
2 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male
ชาย
Age :
อายุ
Not over 50 years old
อายุไม่เกิน 50 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Job Qualifications
ข้อกำหนด
1.มีประสบการณ์ตรงตามตำแหน่งงานไม่ตำกว่า 1-2 ปีขึ้นไป
2.มีความคิดสร้างสรรค์ ทำเอกสารคอมพิวเตอร์ได้
3.มีภาวะการเป็นผู้นำ และสามารถทำงานเป็นทีมได้
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
14.06.2019
Waiter (เพศชาย) รับสมัครด่วน!!
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
14.06.2019
Room Maid (รับสมัครด่วน!)
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
14.06.2019
Sales Manager(Government/Corporate)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
14.06.2019
Executive Chef
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
14.06.2019
Assistant Sales Manager(ฺCorporate/Government)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
14.06.2019
Account Payable Officer
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
11.06.2019
Housekeeping Manager (รับเพศหญิง)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
08.06.2019
Income Officer(รับสมัครด่วน!!)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
24.05.2019
Technician (รับสมัครด่วน!!)
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register