×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 04.11.2017 | Viewers 1,922
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตบางรัก]

Education :
การศึกษา
No specific
ไม่จำกัดวุฒิ
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
1 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Non-Specific
ไม่จำกัดอายุ
Unit :
จำนวนรับ
2 อัตรา
Job Qualifications
ข้อกำหนด
- มีใจรักในด้านงานบริการ
- มีความอดทน
Job Details
รายละเอียดงาน
- ทำความสะอาดห้องพักแขก
Welfare
สวัสดิการ
- service charge
- เครื่องแบบพนักงาน
- อาหารพนักงาน
- สวัสดิการอื่นๆตามที่กฏหมายกำหนด
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!
ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
19.04.2018
Chief Steward
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
19.04.2018
Income Auditor
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
19.04.2018
Room Boy
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
19.04.2018
Steward Supervisor
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
19.04.2018
Accounting officer
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
19.04.2018
Technician
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
19.04.2018
Reservation Supervisor
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
19.04.2018
Sales Manager (Travel Agent)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
19.04.2018
Floor Supervisor (หัวหน้าแม่บ้าน)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
19.04.2018
Sales Manager (Corporate)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
19.04.2018
Commis I
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
19.04.2018
Account Payable Officer
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
19.04.2018
Account Receiveable Officer
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
09.04.2018
Night Receptionist
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
04.04.2018
BellBoy (พนักงานยกกระเป๋า)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
04.04.2018
Purchasing Supervisor
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
04.04.2018
Chief Accountant
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
04.04.2018
Guest Service Supervisor
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
04.04.2018
Security Staff
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
04.04.2018
Cook Helper [ผู้ช่วยกุ๊ก]
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
04.04.2018
Guest Service Agent (GSA)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
04.04.2018
Public Area Attendant
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register