×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 29.05.2019 | Viewers 2,015
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตสาทร]

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
10 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 50 years old
อายุไม่เกิน 50 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Night shift :
ตำแหน่งงานกะดึก
No
ไม่ใช่
Job Details
รายละเอียดงาน
- Know the theoretical and technical
aspects of your job and immediate work
environment
- Act as a role model and teacher to your
subordinates on these subjects
- Offer your knowledge and support to your
department
- Attend training offered by the hotel
- Know your job and continue your self-
development by self-directed learning
and participation in company sponsored
training programs.
- Network within the company and the
industry to keep abreast of developments
affecting your field of expertise.
- Coordinate the compilation of the
hotel- s annual business plan.
- Participate in controlling the hotel- s
financial performance and provide the
individual divisions with profit
engineering guidance.
- Protect the hotel- s financial interest
by implementing controls for revenues,
expense, protection of assets whilst
ensuring Guest get value for money and
excellent service standards.
- Ensure all staff members are under your
supervision is scheduled in accordance
with business needs.
- Ensure your division provides accurate
and timely financial reports.
- Provide safekeeping, including proper
storage and access of all contracts,
leases and other financial records.
- Ensure all Finance and Accounting
policies and procedures are implemented.
- Ensure all accounts are recorded on a
monthly basis.
- Ensure the correct implementation of all
cash-handling procedures in the hotel.
- Have a good understanding of the hotel- s
emergency procedures and ensure
implementation of those related to your
division.
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
--- ไม่มีประกาศ ---