×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 21.10.2019 | Viewers 5,042
Salary :
เงินเดือน
10,001 - 15,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตบางกอกน้อย]

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
2 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Non-Specific
ไม่จำกัดอายุ
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
Yes
รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Night shift :
ตำแหน่งงานกะดึก
No
ไม่ใช่
Job Qualifications
ข้อกำหนด
มีความตั้งใจและเต็มใจ และรักในการให้บริการ
ชอบช่วยเหลือผู้อื่น ด้วยความเต็มใจ ยิ้มแย้มแจ่มใส
สามารถสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี และคล่องแคล่ว
มีความละเอียดรอบคอบในการจัดการงานเอกสาร และการเงิน

มีความรู้ในการใช้งานโปรแกรมบริหารจัดการโรงแรมเบื้องต้น
สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเช่น ms office, email, internet browser ได้ สามารถใช้โปรแกรม Commanche ได้
ไม่สูบบุหรี่หรือใช้สารเสพติดทุกชนิด
Job Details
รายละเอียดงาน
ปฏิบัติงานในทีมงานต้อนรับส่วนหน้า
ดูแลให้ความสะดวกแก่ลูกค้าตั้งแต่ check-in จนถึง check-out ให้ราบรื่น
ช่วยเหลือลูกค้าในด้านต่างๆตามที่ได้รับการร้องขอ หรือได้รับมอบหมาย
ทำให้การเข้าพักของลูกค้าเป็นไปอย่างราบรื่นและประทับใจ
เตรียมงานเอกสารและจัดสรรห้องพักล่วงหน้าก่อนลูกค้า check-in
เตรียมงานเอกสารและอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าก่อนการ check-out
ปฏิบัติหน้าที่ทั้งทางด้าน Front office และ Front Cashier
Welfare
สวัสดิการ
เงินเดือน ค่าบริการ อาหารและเครื่องแบบ
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
26.02.2020
Head Of Kitchen
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 20,001 - 25,000
register
26.02.2020
Thai Cook (กุ๊กอาหารไทย)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register