×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 24.04.2019 | Viewers 1,365
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Nakhon Si Thammarat
นครศรีธรรมราช

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
10 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Non-Specific
ไม่จำกัดอายุ
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Night shift :
ตำแหน่งงานกะดึก
No
ไม่ใช่
Job Qualifications
ข้อกำหนด
-เพศชาย/หญิง
-ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
-ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
-มีความรู้ทางด้านแผนกต้อนรับส่วนหน้าและด้านการบริการเป็นอย่างดี
-มีทักษาการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดี
Job Details
รายละเอียดงาน
-ควบคุมดูแลระบบการทำงานของแผนกต้อนรับทั้งหมด
-พัฒนานโยบายและระเบียบปฏิบัติในการทำงานให้ดีขึ้น
-ประสานงานกับผู้จัดการรับจองห้องพัก ในกรณีที่ขอเปิดปิด การจองหรือขายห้องพักในอัตราและความต้องการของลูกค้าซึ่งขึ้นอยู่กับความเป็นไปของสถานการณ์ในแต่ละวัน
-ตรวจสอบรายการจองห้องของแขก V.I.P. Corporate ให้ถูกต้องตามความต้องการของแขก
-ควบคุมการทำงานและการบริการของพนักงานต้อนรับส่วนหน้าทั้งหมด ให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามมาตราฐานที่ได้กำหนดไว้และพร้อมที่ให้บริการแขกตลอดเวลา
-งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
Welfare
สวัสดิการ
-กองทุนประกันสังคม
-กองทุนทดแทน
-ตรวจสุขภาพประจำปี
-กระเช้าเยี่ยมไข้ (กรณีป่วยต้องนอนรพ.)
-เงินช่วยเหลือกรณีมรณกรรม
-ประกันอุบัติเหตุ(PA)
-ทุนการศึกษาบุตร
-เงินกู้ยืมสวัสดิการของธนาคารอาคารสงเคราะห์และออมสิน
-ชุดยูนิฟอร์ม
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
--- ไม่มีประกาศ ---