×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 23.05.2019 | Viewers 5,457
Salary :
เงินเดือน
25,001 - 30,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Pattaya
พัทยา

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
0 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Female
หญิง
Age :
อายุ
Non-Specific
ไม่จำกัดอายุ
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Job Qualifications
ข้อกำหนด
มีความรู้และประสบการณ์ บัญชี ภาษี ระบบบัญชี
การบันทึกบัญชี
มีความรับผิดชอบ มีความเป็นผู้นำ
สามารถ ทำงานกับผู้ร่วมงานได้มี
ถ้ามีพื้นฐาน หรือ ประสบการณ์ บัญชี โรงแรม ร้านอาหาร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
Job Details
รายละเอียดงาน
ดูแล งาน ฝั่งรับ ฝั่งจ่าย
งานภาษี ทรัพย์สิน สโตร์
จัดเตรียมข้อมูล ให้กับฝ่ายบริหาร
ประสานงาน กับหน่วยงานอื่นๆ
ถ้าปิดบัญชีได้จะได้รับการพิจารณา เป็นพิเศษ

Welfare
สวัสดิการ
เงินเดือนขึ้นอยู๋กับความสามารถ
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
--- ไม่มีประกาศ ---