×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 11.12.2018 | Viewers 3,791
Salary :
เงินเดือน
25,001 - 30,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Pattaya
พัทยา

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
0 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Female
หญิง
Age :
อายุ
Non-Specific
ไม่จำกัดอายุ
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Job Qualifications
ข้อกำหนด
มีความรู้และประสบการณ์ บัญชี ภาษี ระบบบัญชี
การบันทึกบัญชี
มีความรับผิดชอบ มีความเป็นผู้นำ
สามารถ ทำงานกับผู้ร่วมงานได้มี
ถ้ามีพื้นฐาน หรือ ประสบการณ์ บัญชี โรงแรม ร้านอาหาร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
Job Details
รายละเอียดงาน
ดูแล งาน ฝั่งรับ ฝั่งจ่าย
งานภาษี ทรัพย์สิน สโตร์
จัดเตรียมข้อมูล ให้กับฝ่ายบริหาร
ประสานงาน กับหน่วยงานอื่นๆ
ถ้าปิดบัญชีได้จะได้รับการพิจารณา เป็นพิเศษ

Welfare
สวัสดิการ
เงินเดือนขึ้นอยู๋กับความสามารถ
Contact
ข้อมูลติดต่อ
สิรินุช พิทยาพงศ์พร (็HR manager)
287 M 2 Naklua Pattaya Chonburi 20150 พัทยา
เว็บไซต์ : www.ruenthippattaya.com
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
11.12.2018
Guest Service Agent (GSA)
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
11.12.2018
Front Office Manager (ผู้จัดการแผนกต้อนรับ)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 25,001 - 30,000
register
11.12.2018
หัวหน้าบัญชี
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 25,001 - 30,000
register
11.12.2018
Resident Manager (ผู้จัดการด้านห้องพัก)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 25,001 - 30,000
register
11.12.2018
แม่บ้าน
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
11.12.2018
Night Receptionist
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
11.12.2018
General Mechanics (ช่างทั่วไป)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
11.12.2018
General Mechanics (ช่างทั่วไป)
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
11.12.2018
front supervisor
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
11.12.2018
Food and Beverage Manager (ผู้จัดการแผนกอาหารและเครื่องดื่ม)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 20,001 - 25,000
register
11.12.2018
BellBoy (พนักงานยกกระเป๋า)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
11.12.2018
คนสวน
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
11.12.2018
พนักงานบัญชี
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register