×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 22.10.2019 | Viewers 3,316
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตบางกะปิ]

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
0 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 35 years old
อายุไม่เกิน 35 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Night shift :
ตำแหน่งงานกะดึก
No
ไม่ใช่
Job Qualifications
ข้อกำหนด
- เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 22-35 ปี
- จบการศึกษาปริญญาตรีการบัญชีหรือสาขาที่เกี่ยวข้องฯ
- มีทัศนคติดี และบุคลิคภาพดี
- มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถเข้างานรอบดึกได้ในบางครั้ง
Job Details
รายละเอียดงาน
- บัญชีรายได้
Welfare
สวัสดิการ
- เซอวิสชาร์จ
- ยูนิฟอร์ม
- อาหาร
- ประกันสังคม
- ประกันชีวิตกลุ่ม
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- โบนัส
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
28.01.2020
Fitness Officer
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
22.01.2020
พนักงานนวด
จำนวน 3 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
22.01.2020
Floor Supervisor (หัวหน้าแม่บ้าน)
จำนวน 3 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
22.01.2020
Massage Therapist
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 15,001 - 20,000
register
22.01.2020
Bell Man[พนักงานยกกระเป๋า]
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
22.01.2020
Room Attendant (พนักงานทำความสะอาดห้องพัก)
จำนวน หลายอัตรา อัตรา | เงินเดือน N/A
register
20.01.2020
Assistant Housekeeping Manager (ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกแม่บ้าน)
จำนวน 4 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
20.01.2020
Receiving Officer
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
20.01.2020
Driver [พนักงานขับรถ]
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
20.01.2020
พนักงานคนพิการ
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
20.01.2020
Security Staff (พนักงานรักษาความปลอดภัย)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
20.01.2020
Guest Service Agent (GSA)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
20.01.2020
Call Center Officer
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
20.01.2020
Human Resource Manager (ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
20.01.2020
Restaurant Manager (ผู้จัดการห้องอาหาร)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
20.01.2020
Waiter [พนักงานเสริฟ]
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register