×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 30.04.2019 | Viewers 3,143
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตบางกะปิ]

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
0 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 35 years old
อายุไม่เกิน 35 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Job Qualifications
ข้อกำหนด
- เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 22-35 ปี
- จบการศึกษาปริญญาตรีการบัญชีหรือสาขาที่เกี่ยวข้องฯ
- มีทัศนคติดี และบุคลิคภาพดี
- มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถเข้างานรอบดึกได้ในบางครั้ง
Job Details
รายละเอียดงาน
- บัญชีรายได้
Welfare
สวัสดิการ
- เซอวิสชาร์จ
- ยูนิฟอร์ม
- อาหาร
- ประกันสังคม
- ประกันชีวิตกลุ่ม
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- โบนัส
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
26.06.2019
Secretary to Food and Beverage Manager (เลขาผู้จัดการอาหารและเครื่องดื่ม)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
26.06.2019
Corporates Sales Manager
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
26.06.2019
Engineer Supervisor
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
26.06.2019
Air-Condition and Refrigeration-Mechanics (ช่างแอร์)
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
26.06.2019
IT Support
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
21.06.2019
พนักงานขับรถ
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
21.06.2019
Driver [พนักงานขับรถ]
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
18.06.2019
Guest Service Agent (GSA)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
18.06.2019
Floor Supervisor (หัวหน้าแม่บ้าน)
จำนวน 3 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
18.06.2019
Barista
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
08.06.2019
Assistant IT Manager (ผู้ช่วยผู้จัดการแผนก IT)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register