×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 09.03.2019 | Viewers 1,453
Salary :
เงินเดือน
0 - 10,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตลาดพร้าว]

Education :
การศึกษา
No specific
ไม่จำกัดวุฒิ
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
1 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Non-Specific
ไม่จำกัดอายุ
Unit :
จำนวนรับ
2 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Job Qualifications
ข้อกำหนด
1 วุฒิการศึกษา ประถมศึกษาขึ้นไป
2 มีมนุษยสัมพันธ์ดี รักงานบริการ
3 มีประสบการณ์ ด้านงานแม่บ้านโรงแรมจะพิจารณาเป็นพิเศษ
4 แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
5 มีระเบียบวินัยในการทำงาน
6 ซื่อสัตย์ ขยัน และอดทน
Job Details
รายละเอียดงาน
- ทําความสะอาดห- องพัก และอื่นๆ ที่ได- รับมอบหมาย
- ดูแลเรื่องความสะอาดทุกบริเวณ และจัดเก็บขยะภายในห- อง
- จัดเก็บและปูเตียงนอน ในห- องนอนเล็ก และห- องนอนใหญ-
- ดูแลสิ่งอํานวยความสะดวกภายในห- อง
- ตรวจสอบอุปกรณ- เครื่องใช- หากพบป- ญหาจะ
ประสานงานกับผู- ที่เกี่ยวข- องในการแก- ไขทันที
Welfare
สวัสดิการ
-ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน
-วันหยุดพักร้อน
-วันหยุดนักขัตฤกษ์
-งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
-เงินช่วยเหลืออื่น ๆ กรณีแต่งงาน,คลอดบุตร,จัดการงานศพฯ
-ประกันสังคม
-อาหารสำหรับพนักงาน 1 มื้อ
-ชุดยูนิฟอร์ม (สำหรับในส่วนงานบริการ)
-เงินพิเศษ (ตามผลประกอบการในแต่ละเดือน)
-ค่าน้ำมัน,ค่าเดินทาง,ค่าโทรศัพท์ (สำหรับตำแหน่งานที่ต้อง
ติดต่อลูกค้า/ ตามข้อตกลง)
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
--- ไม่มีประกาศ ---