×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 30.09.2017 | Viewers 1,753
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตลาดกระบัง]

Education :
การศึกษา
High School Education
มัธยมศึกษาตอนปลาย
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
1 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 40 years old
อายุไม่เกิน 40 ปี
Unit :
จำนวนรับ
2 อัตรา
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!
ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
20.04.2018
ธุรการทั่วไป
จำนวน 4 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
20.04.2018
Online Sales and Marketing Officer
จำนวน 3 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
20.04.2018
Driver (พนักงานขับรถ)
จำนวน 3 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
20.04.2018
BellBoy (พนักงานยกกระเป๋า)
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
20.04.2018
Guest Service Agent (GSA)
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
20.04.2018
แอดมิน เพจ
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
20.04.2018
การตลาด
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
20.04.2018
IT Officer (พนักงาน IT)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
20.04.2018
Room Maid
จำนวน 3 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
20.04.2018
Accounting officer
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
20.04.2018
ธุรการบัญชี
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register