×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 21.06.2019 | Viewers 1,599
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตสาทร]

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
4 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Non-Specific
ไม่จำกัดอายุ
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Job Details
รายละเอียดงาน
o Supervise and maintain general
accounting functions.
o Supervise Cost control functions.
o Verifying all journal vouchers to ensure
all financial transactions are recorded
with accepted accounting principles.
o Preparing monthly VAT payment submit to
Revenue Department.
o Verifying a payment voucher for
suppliers.
o Maintain accurate records of prepaid
expenses and accrual expenses.
o Controlling the outstanding purchase
order of hotel operating equipment,
linen and uniform.
o Verifying store items purchase request.
o Coordinate with owner accountant for a
month end process and all required
financial data.
o Preparing Profit & Loss, Balance sheet
both in Thai Baht and USD, COMO reports
and other reports as management request.
o Reconcile and prepare detail report of a
all expenses account, assets and
liabilities account except Fixed Assets,
and Account receivable.
o Developing and supervise Finance and
Accounting staff for high performance
team.
o Support the management team and provide
financial perspective on key issues.
Contact
ข้อมูลติดต่อ
Human Resources (Human Resources)
27 South Sathorn, Tungmahamek, Sathorn Bangkok 10120 กรุงเทพ
เว็บไซต์ : www.comohotels.com
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
21.06.2019
Call Center Agent (Telephone Operator)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
21.06.2019
Guest Service Agent, Front Desk
จำนวน 3 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
21.06.2019
Chief Accountant
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
21.06.2019
Assistant Executive Housekeeper
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
21.06.2019
Assistant Chief Engineer (ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกช่าง)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
21.06.2019
Purchasing Manager
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
21.06.2019
General Cashier / Paymaster
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
29.05.2019
Shift Supervisor, Engineering Department
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
29.05.2019
Supervisor, Room Service
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
29.05.2019
Security Officer
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register