×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 24.04.2019 | Viewers 1,829
Salary :
เงินเดือน
15,001 - 20,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Buri Ram
บุรีรัมย์

Education :
การศึกษา
No specific
ไม่จำกัดวุฒิ
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
3 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Non-Specific
ไม่จำกัดอายุ
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Job Qualifications
ข้อกำหนด
คุณสมบัติ
-เพศชายหรือหญิง อายุ 30-50 ปี-ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
-มีประสบการณ์งานด้านการทำอาหารอย่างน้อย 5 ปี
-สามารถทำงานเป็นกะได้
-สามารถทำอาหารไทย / จีน /โรปได้ ถ้ามีความรู้ด้านเบเกอรี่ด้วยจะพิจารณาเป็นพิเศษ
-มีภาวะผู้นำ และมีทักษะการบริหารจัดการได้
-มีความรับผิดชอบสูง และสามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ดี
-มีทักษะในด้านการปรุงอาหารเป็นอย่างดี
-มีความรู้ในการด้านอาหารเป็นอย่างดี
-มีความรู้เกี่ยวกับสูตรการทำอาหาร
-มีทักษะในด้านตกแต่งอาหาร
-มีความรู้เรื่อง Food hygiene & Food safety
-ความกระตือรือร้นในการทำงานที่รับผิดชอบ
-มีบุคลิกภาพดี สามารถเข้ากับบุคคลอื่นได้
-การประสานงานที่ดีระหว่างหน่วยงาน
Job Details
รายละเอียดงาน
ขอบเขตงาน
-ดูแลให้อาหารทุกชนิดมีปริมาณ รสชาติ ที่ดีมีสุขอนามัย และประดับตกแต่งให้สวยงานและเหมาะสม
-ดูแลพนักงานครัวให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามนโยบายของโรงแรมที่กำไนด


Welfare
สวัสดิการ
สวัสดิการ
-กองทุนประกันสังคม
-กองทุนทดแทน
-ตรวจสุขภาพประจำปี
-กระเช้าเยี่ยมไข้ (กรณีป่วยต้องนอนรพ.)
-เงินช่วยเหลือกรณีมรณกรรม
-ประกันอุบัติเหตุ(PA)
-ทุนการศึกษาบุตร
-เงินกู้ยืมสวัสดิการของธนาคารอาคารสงเคราะห์และออมสิน
-ชุดยูนิฟอร์ม
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
--- ไม่มีประกาศ ---