×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 20.11.2019 | Viewers 3,837
Salary :
เงินเดือน
0 - 10,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตลาดกระบัง]

Education :
การศึกษา
No specific
ไม่จำกัดวุฒิ
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
1 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Non-Specific
ไม่จำกัดอายุ
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Night shift :
ตำแหน่งงานกะดึก
No
ไม่ใช่
Job Qualifications
ข้อกำหนด
- มีความขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย์ และตรงต่อเวลา
- รักในการทำงานเป็นทีม มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน
- สามารถปฏิบัติหน้าที่ ภายใต้แรงกดดันได้เป็นอย่างดี
- มีความรู้และความสามารถในงานช่างต่างๆ
Job Details
รายละเอียดงาน
- ช่วยเหลือสนับสนุนพนักงานช่างซ่อมบำรุงอุปกรณ์ต่างๆ รวมถึง ซ่อมแซมแก้ไขระบบน้ำและไฟฟ้า ภายในโรงแรม
- เป็นผู้ช่วยตรวจเช็กอุปกรณ์ เครื่องมือ ระบบต่างๆให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
- สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าหรือเร่งด่วนได้เป็นอย่างดี
- เก็บรักษาอุปกรณ์เครื่องมือของแผนกอย่างเป็นระเบียบ
Welfare
สวัสดิการ
- โบนัสประจำปี
- ชุดยูนิฟอร์ม (เมื่อผ่านการทดลองงาน)
- ประกันสังคม
- วันหยุดนักขัตฤกษ์
- วันหยุดพักร้อน (เมื่อทำงานครบหนึ่งปี)
- การขึ้นเงินเดือนประจำปี
- ค่าล่วงเวลา
- เบี้ยขยัน
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
--- ไม่มีประกาศ ---