×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 03.09.2018 | Viewers 2,159
Salary :
เงินเดือน
10,001 - 15,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตบางรัก]

Education :
การศึกษา
No specific
ไม่จำกัดวุฒิ
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
1 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male
ชาย
Age :
อายุ
Not over 40 years old
อายุไม่เกิน 40 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Job Qualifications
ข้อกำหนด
1. มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
2. สามารถทำงานเป็นกะได้ (เช้า บ่าย ดึก)
3. สามารถเริ่มงานได้เลยจะพิจารณาเป็นพิเศษ
Job Details
รายละเอียดงาน
ดูแล ซ่อมแซมระบบ ไฟฟ้า ปะปา แอร์ ในอาคาร
Welfare
สวัสดิการ
- Service Charge
- อาหารพนักงาน
- เครื่องแต่งกาย
- วันหยุดประจำสัปดาห์
- วันหยุดประจำปี
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!
ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
11.12.2018
Sales Manager (Corporate)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
11.12.2018
Account Receiveable Officer
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
11.12.2018
Guest Service Agent (GSA)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
11.12.2018
Room Boy
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
11.12.2018
Security Guard
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
11.12.2018
IT officer
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
11.12.2018
Messenger
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
11.12.2018
Human Resource Officer (พนักงานบุคคล)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
23.11.2018
Public Area Supervisor
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
23.11.2018
Security Staff
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
23.11.2018
Public Area Attendant
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
23.11.2018
Floor Supervisor (หัวหน้าแม่บ้าน)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
23.11.2018
Room Attendant
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
23.11.2018
Reservation Officer
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
23.11.2018
Steward (พนักงานล้างจาน)
จำนวน 2 อัตรา | เงินเดือน 0 - 10,000
register
23.11.2018
BellBoy (พนักงานยกกระเป๋า)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
23.11.2018
Income Officer
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
23.11.2018
Housekeeping Clerk (เสมียนแม่บ้าน)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
23.11.2018
Steward (พนักงานล้างจาน)
จำนวน 3 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
23.11.2018
Commis I
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
23.11.2018
Sale Coordinator
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
22.11.2018
Account Payable Officer
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
22.11.2018
Store Officer
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน N/A
register
22.11.2018
Purchasing Officer (พนักงานจัดซื้อ)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register