×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 01.10.2019 | Viewers 1,319
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [สุขุมวิท]

Education :
การศึกษา
No specific
ไม่จำกัดวุฒิ
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
1 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 30 years old
อายุไม่เกิน 30 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Night shift :
ตำแหน่งงานกะดึก
No
ไม่ใช่
Job Qualifications
ข้อกำหนด
- เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
- สามารถเข้างานเป็นกะได้
- มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน
- สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้
- ถ้ามีประสบการณ์ด้านงานคลังสินค้า/พัสดุ จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
Job Details
รายละเอียดงาน
- ดูแลบริหารวัสดุและอุปกรณ์ภายในคลัง (ตรวจนับสต๊อกและควบคุมการเบิก-จ่าย)
- จัดสถานที่ให้เหมาะสมกับวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆในการจัดวาง และเก็บรักษา
- ดูแลความปลอดภัยของสถานที่ เพื่อป้องกันความเสียหายต่อวัสดุและอุปกรณ์
Welfare
สวัสดิการ
- เซอร์วิสชาร์จคงที่ 7,000 บาท / เดือน
- อาหารพนักงาน 2 มื้อ /วัน
- ชุดยูนิฟอร์ม (สำหรับในส่วนบริการ)
- ประกันสังคม
- ทำงานอาทิตย์ละ 5 วัน
- วันหยุดนักขัตฤกษ์ประจำปี 13 วัน
- วันหยุดพักผ่อนประจำปีอย่างน้อย 6 วัน
- โบนัสประจำปี
- งานเลี้ยงสังสรรค์พนักงานประจำปี
- งานเลี้ยงวันเกิดพนักงานประจำเดือน
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
--- ไม่มีประกาศ ---