×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 24.07.2019 | Viewers 1,167
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Suvarnabhumi
สุวรรณภูมิ

Education :
การศึกษา
High School Education
มัธยมศึกษาตอนปลาย
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
0 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male
ชาย
Age :
อายุ
Not over 35 years old
อายุไม่เกิน 35 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
Yes
รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Night shift :
ตำแหน่งงานกะดึก
No
ไม่ใช่
Job Qualifications
ข้อกำหนด
- เพศชาย มีสุขภาพแข็งแรง
- สามารถทำงานเป็นกะได้
- มีความรอบคอบ และไหวพริบในการแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้า
Job Details
รายละเอียดงาน
- ดูแลระบบความปลอดภัยของโรงแรม
- ทำงานร่วมกับพนักงานรักษาความปลอดภัย Outsource ให้มีประสิทธิภาพ
- สอดส่องความผิดปกติ และตรวจสอบการทำงานของพนักงานรักษาความปลอดภัย Outsource ทั้งการจราจร, การเข้าพื้นที่ของบุคคลภายนอก ฯลฯ
- จัดทำรายงานของแต่ละรอบนำเสนอให้หัวหน้าแผนกและส่วนงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ
Welfare
สวัสดิการ
- เงินเดือนตามประสบการณ์และทักษะ
- ค่าบริการ (Service Charge)
- วันหยุด 6 วันต่อเดือน
- พักร้อน 8 วันต่อปี (ถัวเฉลี่ย)
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- กองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์
- กองทุนประกันสังคม
- อาหาร 2 มื้อต่อวันระหว่างเวลาทำงาน
- โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการในแต่ละปี)
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
--- ไม่มีประกาศ ---