×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 30.04.2019 | Viewers 2,204
Salary :
เงินเดือน
10,001 - 15,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตบางกอกน้อย]

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
3 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Non-Specific
ไม่จำกัดอายุ
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Night shift :
ตำแหน่งงานกะดึก
No
ไม่ใช่
Job Qualifications
ข้อกำหนด
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานที่เกี่ยวข้องกับงานทรัพยากรบุคคล มีความระเอียดรอบคอบ รักในการทำงานเอกสาร เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับทีมงาน ซื่อสัตย์ ชยัน อดทน ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
-มีประสบการณ์ในการทำ payroll โปรแกรม rapid payroll ของไทเกอร์ซอฟท์
จะพิจารณาเป็นพิเศษ
Job Details
รายละเอียดงาน
1.ควบคุมการบริหารจัดการแผนกำลังคนให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัทฯ
2.ควบคุมระบบการคัดเลือกบุคลากร และการสรรหา
-ให้ได้ตรงตามความต้องการตาม JD
3.ควบคุมทะเบียนลูกจ้างทั้งหมดของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายแรงงาน และกระบวนการ การจัดการให้เป็นไปตามระบบ
4.บันทึกสถิติการขาด ลา มาสาย ของพนักงาน
5.การควบคุมดูแลสวัสดิการต่าง ๆ ของบริษัทฯ และกระบวนการเกี่ยวกับเอกสารต่าง ๆ
6.วางแผนการจัดการสวัสดิการต่าง ๆ ของบริษัท ให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ
7.ควบคุมมาตรการตรวจติดตาม การปฏิบัติตามกฎระเบียบ วินัยของพนักงาน ให้เป็นไปตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของยริษัทฯ
8.กำหนดและรักษากฎระเบียบต่าง ๆ เกี่ยวกับการทำงาน เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยและบรรยากาศที่ดีในการทำงาน
Welfare
สวัสดิการ
-เซอร์วิสชาร์ท
-อาหารฟรี 2 มื้อ
-ยูนิฟอร์ม
-ประกันสังคม
-ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
11.02.2020
Head Of Kitchen
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 20,001 - 25,000
register
11.02.2020
Thai Cook (กุ๊กอาหารไทย)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register