×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 19.04.2019 | Viewers 628
Salary :
เงินเดือน
10,001 - 15,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Chanthaburi
จันทบุรี

Education :
การศึกษา
Secondary Education
มัธยมศึกษาตอนต้น
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
1 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male
ชาย
Age :
อายุ
Not over 40 years old
อายุไม่เกิน 40 ปี
Unit :
จำนวนรับ
2 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Night shift :
ตำแหน่งงานกะดึก
No
ไม่ใช่
Job Qualifications
ข้อกำหนด
1.ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา
2.สามารถเข้ากะได้ตามที่บริษัทกำหนด
3.ทำงานในช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ได้
4.ทำงานในภาวะความกดดันได้
5.เคยมีประสบการณ์ในการทำงาน รปภ. จะพิจารณาเป็นพิเศษ
6.สนใจสมัครงานตำแหน่ง รปภ.
Job Details
รายละเอียดงาน
1.ดูแลรักษาความปลอดภัยบริเวณอาคารบริษัท
2.ดูแลความปลอดภัยของรถยนต์ที่จอดในบริษัท
3.รดนำ้ต้นไม้ในบริเวณบริษัท
4.ทำงานตามที่ผู้บริหารและหัวหน้ามอบหมาย
5.คอยตรวจดูอาคารสถานที่เมื่อพบอุปกรณ์ที่เสีย ให้รายงานหัวหน้าหากมีการชำรุดหรือแจ้งซ่อม
Welfare
สวัสดิการ
1.หอพัก 2. สวัสดิการอาหารพนักงาน 3. ค่าบริการ( Service Charge) 4.เงินครบปี 5.ของเยี่ยมไข้ กรณีพนักงาน เข้ารับการรักษาตัว 6.รับขวัญคลอดบุตร (สำหรับพนักงานหญิง) 7.เงินช่วยเหลือพนักงานเสียชีวิต 8.เงินช่วยเหลือกรณี บิดา มารดา สามี ภรรยา หรือ บุตร พนักงานเสียชีวิต 9. การตรวจสุขภาพประจำปี 10.พนักงานดีเด่นประจำเดือน(ไตรมาส) และ พนักงานดีเด่นประจำปี 11. ประกันสังคม 12. วันพักผ่อนประจำปี 13. การฝึกอบรม
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
--- ไม่มีประกาศ ---