×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 22.01.2020 | Viewers 5,773
Salary :
เงินเดือน
10,001 - 15,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตทวีวัฒนา]

Education :
การศึกษา
High School Education
มัธยมศึกษาตอนปลาย
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
1 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male
ชาย
Age :
อายุ
Not over 40 years old
อายุไม่เกิน 40 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Night shift :
ตำแหน่งงานกะดึก
No
ไม่ใช่
Job Qualifications
ข้อกำหนด
1. สามารถขับรถมีเกียร์กระปุกได้ และมีใบอนุญาตขับ
รถยนต์ส่วนบุคคล
2. เพศชาย อายุไม่เกิน 40 ปี
3. การศึกษาไม่ต่ำกว่า ม.6 หรือ ปวช.ขึ้นไป
4. สามารถพักค้างคืนต่างจังหวัดได้ในวันหยุด / รักงาน
บริการ
5. มีควาามรู้งานช่างบ้าง และ มีความกระตือรือร้น
**ประจำที่ บริษัท เลส อิสมอร์ จำกัด (บริษัท เฟอร์นิเจอร์ นำเข้า)
159/8 ซอยสุขุมวิท 63 (เอกมัย) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ ฯ 10110
ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ รับมาขายไป
Job Details
รายละเอียดงาน
1. ขับรถให้กับผู้บริหาร
2. ช่วยเหลืองานแผนกบริการ
3. อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
Welfare
สวัสดิการ
1.วันหยุด 1 วัน / สัปดาห์
2.วันหยุดพักผ่อนประจําปี
3.วันหยุดนักขัตฤกษ์
4.ประกันสังคม
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
27.05.2020
Head Chef
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 30,001 - 40,000
register
27.05.2020
General Manager (ผู้จัดการทั่วไป)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 90,001 - 100,000
register
27.05.2020
ช่างซ่อมบำรุงอาคาร
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 10,001 - 15,000
register
27.05.2020
Housekeeping Manager (ผู้จัดการแผนกแม่บ้าน)
จำนวน 1 อัตรา | เงินเดือน 25,001 - 30,000
register