×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 10.03.2020 | Viewers 2,204
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตหลักสี่]

Education :
การศึกษา
No specific
ไม่จำกัดวุฒิ
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
2 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Non-Specific
ไม่จำกัดอายุ
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Night shift :
ตำแหน่งงานกะดึก
No
ไม่ใช่
Job Qualifications
ข้อกำหนด
1. Detail knowledge in operating all equipments in kitchen area.
2. Display an enthusiastic to work.
3. Ability to work under pressure.
4. Good health and mature
Job Details
รายละเอียดงาน
1. To clean the kitchens, heavy equipments, operating equipments and back of house areas.
2. To perform any other duties set by hotel policies, management or his/her direct supervisor which are not included here above.
3. To be always cleaned and properly dressed while on duty.
4. Take care Caf- kitchen area and dish washing machine.
5. Clean all operating equipment that has used inside the kitchen.
6. Ensure the operating equipments are kept tidy.
7. Prepare the operating equipment to every outlet.
8. Prepare operating equipments for kitchen using.
9. Regularly check condition of operating equipments and machines.
10. Place non slippery mat in front of the dish washing machine.
11. Clean and ensure the cleanliness and hygiene in all kitchen including operating equipment and utensils.
12. Separate and soak the operating equipment.
13. Clean up sink and drain frequently.
14. Clean and clear the rubbish bin everyday.
15. Set up buffet station at Chatuchak Caf- .
16. Daily document for breakage and loss.
17. Ensure the safety standard in the work place and knowledge of first aid is required.
Welfare
สวัสดิการ
สวัสดิการ
-กองทุนประกันสังคม
-กองทุนทดแทน
-ตรวจสุขภาพประจำปี
-เงินช่วยเหลือกรณีมรณกรรม
-ชุดยูนิฟอร์ม
-ทำงาน 5 วัน หยุด 2 วันต่อสัปดาห์
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
--- ไม่มีประกาศ ---