×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 16.12.2019 | Viewers 1,880
Salary :
เงินเดือน
10,001 - 15,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Casual
จ้างเป็นระยะเวลาที่กำหนด
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตสวนหลวง]

Education :
การศึกษา
High School Education
มัธยมศึกษาตอนปลาย
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
1 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 35 years old
อายุไม่เกิน 35 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
Yes
รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Night shift :
ตำแหน่งงานกะดึก
No
ไม่ใช่
Job Qualifications
ข้อกำหนด
- เพศชาย - หญิง อายุ 20 - 35 ปี
- จบวุฒิด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา หรือ การโรงแรม
- หากมีประสบการณ์ด้าน Fitness , lifeguard หรือ pool attendant หรือผ่านการฝึกอบรมมาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความสามารถในการ ฟัง,พูด,อ่าน, เขียนภาษาอังกฤษในระดับพอใช้
- มีความตรงต่อเวลา สุภาพ อัธยาศัยดี
- สามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน(ว่ายน้ำเป็น)
- มีความหยืดหยุ่นในการทำงาน

Job Details
รายละเอียดงาน
- ดูแลรักษาความปลอดภัยและความสะอาดแก่ผู้ที่มาใช้บริการสระว่ายน้ำ
- จัดเตรียมของใช้อุปกรณ์สำหรับบริการแขกและของใช้ในกรณีฉุกเฉินไว้บริการแก่ผู้ที่มาใช้บริการสระว่ายน้ำ
Welfare
สวัสดิการ
- ค่าครองชีพ
- 2 Day off / Week
- อาหาร ฟรี 2มื้อ
- Birthday Party
- Staff party ประจำปี
- เงินช่วยเหลือคลอดบุตร
- เงินช่วยเหลือ กรณีคนในครอบครัวเสียชีวิต
- ค่าภาษาที่โรงแรมต้องการ
- เงินสมทบการแต่งงาน
- ค่า OT
- เงินรางวัลพนักงานดีเด่นประจำเดือน ,ประจำปี
- ประกันสังคม
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- วันหยุดนักขัตฤกษ์ 16 วัน/ปี
- และอื่นๆ
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
--- ไม่มีประกาศ ---