×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 24.04.2019 | Viewers 6,179
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Phitsanulok
พิษณุโลก

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
10 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 50 years old
อายุไม่เกิน 50 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Job Qualifications
ข้อกำหนด
1.ชาย หรือ หญิง อายุไม่เกิน 50 ปี
2.มีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการงานโรงแรม อย่างน้อย 10 ปีขึ้นไป หากมีประสบการณ์ด้านการบริหารงานในส่วนฝ่ายขาย การตลาด จะพิจารณาเป็นพิเศษ
3.มีความสามารถในการสื่อสาร ภาษาอังกฤษได้ดี
4.มีบุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี
5.มีความกระตือรือร้นในการทำงาน มีความเป็นผู้นำสูง
Job Details
รายละเอียดงาน
1. วางแผนการบริหารจัดการงานส่วนโรงแรมให้ดำเนินไปได้ด้วยความเรียบร้อย
2. ควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงาน จัดแบ่งหน้าที่และความรับผิดชอบให้ทำงานตามแผนกสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจน
3. บริหารงานงานภายในโรงแรมให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้
4. มีภาวะความเป็นผู้นำ และสามารถแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้ดี
5. มีความซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ และความกระตือรือร้นในการทำงาน
6. บริหารพนักงานทุกแผนกในโรงแรม
7. ดูแลรับผิดชอบเรื่องต่างๆ ภายในโรงแรม
8. บริหารงบประมาณและรายได้ในแต่ละเดือน
Welfare
สวัสดิการ
-Service Charge
- Provident Fund (กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)
- วันหยุดประเพณี
- วันหยุด 1 วัน / สัปดาห์
- ประกันสังคม
- ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
- โบนัสขึ้นอยู่กับผลประกอบการ
-ปรับเงินเดือนประจำปี
- อาหารตามสิทธิ์ตำแหน่งงาน
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- เงินช่วยเหลือฌาปนกิจศพ
- งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
- สวัสดิการเงินกู้
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
--- ไม่มีประกาศ ---