×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 10.03.2020 | Viewers 3,389
Salary :
เงินเดือน
N/A (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Koh Chang
เกาะช้าง

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
8 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 40 years old
อายุไม่เกิน 40 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Night shift :
ตำแหน่งงานกะดึก
No
ไม่ใช่
Job Qualifications
ข้อกำหนด
บุคลิกภาพและรูปร่างดี ควบคุม อารมณ์ได้ดี
มีประสบการณ์ตรง อย่างน้อย 5 ปี
สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี ทั้งเขียน พูด และอ่าน
(TOEIC อย่างน้อย 600)
มีความละเอียด รอบคอบ
สามารถแก้ปัญหากับแขกได้ดี
Must be able to use PMS such as Easyfo, Comanche, Fidelio, etc proficiently.
ใช้ MS Excel ได้คล่อง
มีทักษะการคำนวณ

ตำแหน่งและเงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ

**สมัครผ่านระบบ หรือ email [email protected] เท่านั้น
ไม่รับทางโทรศัพท์
Job Details
รายละเอียดงาน
Billing/checkout
Reservations, both from online agents and contracts.
Ensure guests are welcomed and well served during their stay.
Oversee operations of Front office, Housekeeping, and other major parts of the resort.

**Position depends on experience and capabilities.

Welfare
สวัสดิการ
ประกันสังคม
อาหารระหว่างเวลางาน
วันหยุดประจำสัปดาห์
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
--- ไม่มีประกาศ ---