×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 26.02.2020 | Viewers 9,678
Salary :
เงินเดือน
30,001 - 40,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตปทุมวัน]

Education :
การศึกษา
High School Education
มัธยมศึกษาตอนปลาย
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
2 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 40 years old
อายุไม่เกิน 40 ปี
Unit :
จำนวนรับ
3 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Night shift :
ตำแหน่งงานกะดึก
No
ไม่ใช่
Job Qualifications
ข้อกำหนด
- เพศชาย / หญิง อายุระหว่าง 25 - 40 ปี
- จบการศึกษาระดับปวช. ขึ้นไป
- มีใบประกาศนียบัตรนวดไทย 150 ชม. นวดน้ำมัน 60 ชม. จากสถาบันที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข
- มีใบรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการฯ (สพส.14) จากกระทรวงสาธารณสุข
- รักในงานบริการ สามารถทำงานเป็นทีมได้
- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับการบริการได้

ประจำ - Panpuri Wellness at Gaysorn Tower
Job Details
รายละเอียดงาน
- ดูแลและบริการ Treatment กับลูกค้า
- แนะนำ Treatmentและบริการที่เหมาะสมให้แก่ลูกค้า
Welfare
สวัสดิการ
- เงินเดือน
- Service Charge
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- กองทุนเงินทดแทน
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- ประกันสุขภาพกลุ่ม
- ประกันชีวิต
- ค่าทำฟัน
- ซื้อสินค้าราคาส่วนลดพนักงาน
- ชุดยูนิฟอร์ม
- เงินค่าความสามารถทางภาษา
- สวัสดิการสนับสนุนการเรียนภาษาอังกฤษ
- เพื่อนแนะนำเพื่อน
- ฝึกอบรม
- โบนัส
- ปรับเงินเดือนประจำปี
- ค่าอาหาร
- กระเช้าเยี่ยมไข้
- ของขวัญแต่งงาน
- ของขวัญคลอดบุตร
- ทุนการศึกษาบุตร
- เงินช่วยค่างานศพครอบครัว (บิดามารดา คู่สมรส บุตร เสียชีวิต)
- วันลาพักร้อน
- งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
- งานกีฬาสี
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
--- ไม่มีประกาศ ---