×
×
×
×
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
รายละเอียดตำแหน่ง
Last Updated : 03.12.2019 | Viewers 3,502
Salary :
เงินเดือน
20,001 - 25,000 (THB)
Types of employees :
ประเภทงาน
Full-time
เต็มเวลา
Area :
ปฎิบัติงานที่จังหวัด

Bangkok
กรุงเทพ [เขตราชเทวี]

Education :
การศึกษา
Bachelor's Degree
ปริญญาตรี
Experience :
ประสบการณ์การทำงาน
2 Year (ปี)
Gender :
เพศ
Male/Female
ชาย/หญิง
Age :
อายุ
Not over 40 years old
อายุไม่เกิน 40 ปี
Unit :
จำนวนรับ
1 อัตรา
New Graduated :
นักศึกษาจบใหม่
No
ไม่รับพิจารณา
Foreigner :
ชาวต่างชาติ
No
ไม่รับพิจารณา
Disabled :
ผู้พิการ
No
ไม่รับพิจารณา
Night shift :
ตำแหน่งงานกะดึก
No
ไม่ใช่
Job Qualifications
ข้อกำหนด
- มีประสบการณ์ด้านฝึกอบรมอย่างน้อย 1 ปี
- มีประสบการณ์ด้านฝ่ายทรัพยากรบุคคลอย่างน้อย 2 ปี
- มีมนุษยสัมพันธ์ดี
- สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
Welfare
สวัสดิการ
เซอร์วิสชาร์จ
กองทุนเงินทดแทน
กองทุนประกันสังคม
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ชุดยูฟอร์มพนักงาน
อาหาร 2 มื้อ
ประกันกลุ่ม ( อุบัติเหตู, ประกันชีวิต,ประกันสุขภาพ)
เงินคลอดบุตร
ฯลฯ
ประกาศนี้ปิดรับสมัครเรียบร้อยแล้ว!

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้
--- ไม่มีประกาศ ---